UDI forbereder seg på at det kan komme svært mange flyktninger til Norge i sommer. Hvalsmoen transittmottak klargjøres nå for 250 midlertidige plasser, som det kan bli bruk for i tre måneder i sommer.

- Vi merker veldig godt at det kommer svært mange flyktninger fra Eritrea og Syria, sier Tove Brorson, daglig leder ved Hvalsmoen transittmottak.

Bolighus til familier

I dag er det over 400 beboere på mottaket. I tillegg til de 400 ordinære plassene, er 50 beredskapsplasser tatt i bruk. Nå klargjøres flere bolighus på området til å huse barnefamilier, totalt 50 personer.

Dessuten planlegger Brorson og UDI å sette opp brakker til å ta imot enda 200 personer. Da har transittmottaket kapasitet til å huse 700 mennesker.

- Det blir nok ikke så mange her i sommer, tror Brorson, og legger til at mottaket også i fjor høst ble forberedt på et storinnrykk - som ikke kom.

- Det er ikke så mange transittmottak i Norge, og UDI har valgt oss ut til å øke kapasiteten på grunn av de mulighetene som er her, forklarer hun.

Regiondirektør Eirik Eide på UDIs regionkontor Øst opplyser at antallet ankomster har økt kraftig de siste ukene.

- Vi klarer ikke å etablere ordinære mottaksplasser fort nok, og er nødt til å midlertidig utvide transittkapasiteten, også ved Hvalsmoen, forklarer han.

- Erfaringsmessig vil ankomstantallet gå ned på høsten, sier Eide.

Sikkerhet

Mottakslederen er i forhandlinger med UDI om blant annet sikkerheten.

- Vi ønsker vakthold. Det er viktig for meg at vi får nok folk, og at det er ro, sier hun. Og viser til at det blir stort trykk blant annet på kantina dersom det kommer 250 nye beboere.

Selv er hun klar til å søke etter flere medarbeidere, og vil doble antall ansatte på kjøkkenet og miljøarbeidere fra 15 til 30 dersom UDI om få dager bestemmer seg for å gjennomføre planene.

Attraktiv arbeidsplass

- Jeg tror ikke det blir vanskelig å få tak i folk som vil jobbe her, sier Brorson.

Hun fikk nylig 150 søknader til fem deltidsstillinger på kjøkkenet.

Brakkene vil i så fall komme til mottaket 23. juni. Asylantene som eventuelt skal bo i dem, kommer fra 7. juli, og brakkene tas ned 7. oktober.

Ringerike kommune må godkjenne planene for at mottaket skal kunne gjennomføre planene.