Ringerikes Blad for 10 år siden: Sjøsetter Tyra i dag

Av

Når Dronning Tyra senker kjølen ned mot Storelva i dag, er det i trygg forvissing om at 2.300 passasjerer allerede er klare for å innta hennes smekre skrog.