Folkerikt på valgdebatt

Hele gymsalen på Hønefoss skole var full av elever som går på Voksenopplæringen. Godt over 100 personer ville lære mer om hva partiene står for og stilte mange spørsmål til de folkevalgte.

Hele gymsalen på Hønefoss skole var full av elever som går på Voksenopplæringen. Godt over 100 personer ville lære mer om hva partiene står for og stilte mange spørsmål til de folkevalgte. Foto:

Artikkelen er over 7 år gammel

Engasjementet var stort da 130 innvanderer fulgte onsdag valgdebatten på Hønefoss skole.

DEL

Elever og ansatte på Voksenopplæringen - som nå favner alle våre tre kommuner - hadde onsdag fylt opp gymsalen på Hønefoss skole.

Valgdebatten samlet alle partiene på Ringerike bortsett fra Senterpartiet og i tillegg var ordførerne fra Jevnaker Hilde Brørby Fivelsdal (Ap) og Hole-ordfører Per R. Berger (H) med på debatten.

Deltagerne Ringeriksordfører Kjell B. Hansen (Ap), Karl Petter Endrerud (Solidaritetslista), Berit Wathne Andersen (H), Christina Hovland (Frp), Marianne Wethal (V), Per Askilsrud (KrF) og de to nevnte ordførerne fikk holde en innledning hvor de fortalte om hva som er viktige saker for de forskjellige partiene.

En av målsettingene var at innvandrerne skulle lære mer om de ulike partiene og se viktigheten av å stemme.

Flere av politikerne fridde til salen og fortalte om hvor viktig det er med integrering, språkopplæring og at også samfunnet legger til rette for at innvandrere kommer seg ut i jobb. Venstre snakket varmt om å ha større arbeidsinnvandring enn i dag mens Kristelig Folkeparti understreket at de er eneste parti som er garantist for kontantstøtten og at dette er med på å gi familiene valgfrihet.

Det var et stort engasjement blant publikum i salen.

Flere av tilhørerne ville høre hva politikerne vil gjøre for Ringerike sykehus.

De folkevalgte understreket hvor viktig det er at sykehuset beholder sine funksjoner og flere tok til orde for å endre sykehusstrukturen.

– Ringerike skal ha et fullverdig lokalsykehus og sykehusforetakene bør legges ned. Sykehuset bør ha en lokal, stedlig ledelse. I denne saken stoler vi ikke på Stoltenberg-regjeringen, sa Per Askilsrud (KrF) og fikk applaus fra salen.

Hansen mener naturlig nok at Arbeiderpartiet er til å stole på i denne saken og viste til at sykehuset ikke står i fare for å legges ned, men må spare 30 millioner kroner.

Weini Tokeste fra Eritrea synes det var nyttig med en slik politisk debatt for innvandrere.

– Jeg fikk vite veldig mye. Jeg skal stemme i valget fordi jeg vil være en del av det norske samfunnet, sier hun.

Arrangementet ble gjennomført av Røde Kors Ringerike ved Parviz Salimi, Voksenopplæringen og Buskerud innvandrerråd.

Artikkeltags