Det er nå 122 flere personer uten arbeid i Ringerike enn på samme tid i fjor. Totalt er 406 ringerikinger nå registrert ledige. Og NAV venter at arbeidsledigheten vil fortsette å stige i 2010.

- Arbeidsledigheten vil øke i 2010, men i et mindre omfang enn hva som har vært tilfelle i år. Den internasjonale og nasjonale økonomien viser positive tegn, men erfaringsmessig vet vi at arbeidsledigheten er en av indikatorene som snur sist fra en nedgangskonjunktur til en oppgangskonjunktur, sier NAV-direktør Ola Heen Strømmen.

Nedbemanning

Ledigheten i Ringerike utgjør 2,6 prosent av arbeidsstyrken. Snittet i Buskerud er 2,5 prosent. Drammen, Modum, Øvre Eiker og Rollag har høyere arbeidsledighet enn Ringerike. NAV Buskerud venter at den gjennomsnittlige ledigheten neste år kommer til å ligge på rundt 4.000 helt ledige i Buskerud, mot cirka 3.500 i 2009.

- NAVs bedriftsundersøkelse fra i høst viser at innen deler av industrien er det flere bedrifter som forventer å nedbemanne enn å øke antall ansatte. Selv om vi det siste året har registrert lavere etterspørsel etter arbeidskraft innen bygg og anlegg, viser den samme undersøkelsen at noe av optimismen er på vei tilbake, sier Heen Strømmen.

Færre jobber

Desembertallene viser at nesten en tredel av helt ledige i Buskerud har bakgrunn fra enten industri eller bygg og anlegg, og det er også utlyst færre stillinger i disse bransjene enn i desember i fjor.

Arbeidsledigheten i Buskerud har steget med 43 prosent det siste året. Når er 3.470 personer registrert ledige. Økningen er 55 prosent for menn og 26 prosent for kvinner. NAV i Buskerud registrerte 612 ledige stillinger i desember.