Har du lyst til å krepse i Steinsfjorden eller Tyrifjorden må du registrere deg innen 1. august, minner Kjell Sundøen om.

Årets krepsefiske starter den 10. august og varer til og med 17. august. Så langt er det påmeldt 141 krepsefiskere.

Fiskerne kan ha opptil 200 teiner.