Her skulle det bygges boliger til 2.500 mennesker: Nå henger utvidelsen av Sundvollen i en tynn tråd

Artikkelen er over 1 år gammel

Fellesprosjektet for Ringeriksbanen og E16 vil ikke anbefale å lage stor utfylling i fjorden ved Sundvollen. – Stor utfylling vil øke kostnadene med 450–550 millioner, sier prosjektdirektør Morten Klokkersveen.