Det er Budstikka som skriver om rapporten, som konsulentfirmaet Cowi har laget på oppdrag fra Avtjerna grunneierforening.

– Kostnadene, energibruken, tidsplanen og fremføringstiden for en trasé opp i dagsonen på Avtjerna og tunnelalternativet til Bane Nor uten stasjon blir tilnærmet lik, sier prosjektleder Janne Walker Ørka i Cowi til avisen.

Stor utbygging

Det er laget planer for en storstilt utbygging i området, med opptil 10.000 boliger sør for Sollihøgda.

Om det ikke blir Ringeriksbane-stasjon i området, kan det sparke beina under planene, ifølge artikkelen i Budstikka.

– Både Cowi og Bane Nor er enige om at det er teknisk mulig å løfte traseen til dagsonen, sier prosjektleder Ørka til Budstikka.

Hun viser til at de tekniske løsningene er fullt mulige å få til også med stasjon.

Bane Nor: – Mye dyrere

Bane Nor har tidligere konkludert med at de ikke vil anbefale stasjon på Avtjerna.

– Det er mulig det ikke vil være så store forskjeller på kostnadene slik det er regnet ut, men legges det en stasjon på Rustan ved Avtjerna vil det gjøre hele prosjektet mye mindre fleksibelt, noe som kan bety at det blir veldig mye dyrere, sier Knut Sørgaard i Fellesprosjektet for Ringeriksbanen og E16. Han er leder for planprosessen og publikumskontakt.

Sørgaard viser til at grunnforholdene er vanskelige i området, og at det derfor ikke er gunstig å låse seg til en trasé som går via en stasjon til Avtjerna.

I rapporten som kom fra Bane Nor og Jernbanedirektoratet sist høst, konkluderte de også med at bare et lite antall av innbyggere på Avtjerna vil bo i gang- og sykkelavstand fra en ny stasjon.

– Siden innbyggerne uansett må bruke matebuss til stasjonen, viser beregningene at det tidsmessig er like besparende å ta bussen videre til Sandvika i stedet for å bytte over til tog på Rustan, står det i rapporten som kom i oktober i fjor.

Hold deg oppdatert uansett hvor du er!

Last ned appen ringblad.no, og få varsel på mobilen om de viktigste hendelsene og nyhetene.

For Iphone

For Android