Gå til sidens hovedinnhold

Regjeringen skaper forvirring rundt byggestart for Ringeriksbanen

Artikkelen er over 3 år gammel

Regjeringen gikk først ut med at planlagt byggestart for Ringeriksbanen skulle være i 2021. Nå er det endret til 2021/2022. Derimot holder de løftet og gir én milliard til E16 og Ringeriksbanen i forslaget til statsbudsjettet for 2019.

I den første pressemeldingen skrev departementet at de tar sikte på byggestart i 2021, både skråstreken og tallet 2022 var tatt bort. I hoveddokumentet til Samferdselsdepartementet sto det derimot at man tok sikte på mulig byggestart i 2022. Nå er pressemeldingen endret til at byggingen skal starte i 2021/2022.

Det er et sterkt lokalt ønske at byggearbeidene skal starte i 2021, både fordi man da kommer i gang før neste stortingsvalg og neste rullering av Nasjonal Transportplan (NTP).

For å være helt presis skriver regjeringen at den tar sikte på byggestart for Ringeriksbanen i 2021, og har droppet hentydningen om at det muligens først skjer i 2022.

Ny vei

I forslaget legger regjeringen opp til å bruke 1016 millioner kroner til videre planlegging av Fellesprosjektet Ringeriksbanen/E16 Høgkastet-Hønefoss noe som stemmer bra med lekkasjen før helga på en milliard kroner. Dermed kan planleggingen av prosjektet fortsette ufortrødent videre.

LES OGSÅ: Banevokter Lars Olsen om milliarden: – Jeg må lese teksten i statsbudsjettet før jeg spretter champagnen

I de første pressemeldingene står det ikke noe spesifikt om strekningen E16 Skaret-Høgkastet som ikke er en del av Fellesprosjektet.

Når det gjelder E16 Bjørum-Skaret legges det som planlagt opp til anleggsstart neste år, nærmere bestemt i april 2019. Regjeringen foreslår å bevilge 250 millioner kroner i forberedende arbeider, hvorav 50 millioner kroner i statlige midler og 200 millioner kroner som skal komme fra bompengeselskapet. Denne firefeltsveien ventes å åpne for trafikk i 2023.

Også E16 Eggemoen-Olum ligger inne med penger neste år, til sammen 600 millioner kroner i 2019. 520 av disse millionene er foreslått at skal dekkes inn av bompengeselskapet. 80 millioner er statlige midler. Her er planen at nyveien skal åpne i 2021.

LES OGSÅ: Oslo-byråden hardt ut mot utsettelse av Ringeriksbanen: – Må starte opp i 2021

Regjeringen foreslår også at sidesporet mellom Follum og Hønefoss stasjon skal elektrifiseres og at det skal satses mer på å få gods fra vei til bane.

Usikkert

Det skal legges til at det i år er større usikkerhet rundt statsbudsjettet enn det pleier å være. Regjeringen av Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre er i mindretall på Stortinget. I et normal år ville det vært naturlig at de søkte støtte hos Kristelig Folkeparti, men i det partiet har leder Knut Arild Hareide åpnet opp for at partiet heller bør samarbeide med Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

LES OGSÅ: Revidert reguleringsplan utsatt: Frykter nok en forsinkelse av Ringeriksbanen og E16

Det spørsmålet skal behandles i et ekstraordinært landsmøte den 2. november, og det er dermed usikkert om Kristelig Folkeparti denne gangen vil støtte regjeringens budsjettforslag, og om det i så fall vil få noen innvirkning på de lokale prosjektene.

Ringblad.no kommer tilbake med reaksjoner på statsbudsjettet.

Kommentarer til denne saken