Strid om dyrket mark

Artikkelen er over 2 år gammel

Senterpartiet ville at all dyrket mark som går tapt når Ringeriksbanen og ny E16 skal bygges, blir erstattet og at det brukes mer penger på erstatning, men flertallet i kommunestyret sa nei.