Ventetiden er over: I dag får de planen for Ringeriksbanen og E16

FÅR PLANEN: Monica Mæland og statssekretær Lars Jacob Hiim får endelig oversendt reguleringsplanen for Ringeriksbanen og E16.

FÅR PLANEN: Monica Mæland og statssekretær Lars Jacob Hiim får endelig oversendt reguleringsplanen for Ringeriksbanen og E16.

Artikkelen er over 1 år gammel

I dag skjer det endelig: Statsråd Monica Mæland får overlevert reguleringsplanen for Ringeriksbanen og E16.

DEL

Den opprinnelige planen var å overlevere planen i fjor høst. Men siden i fjor sommer har Fellesprosjektet gått gjennom hele 344 høringsuttalelser, og gjort en rekke endringer i planen.

I dag blir den endelig levert til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, som til slutt skal vedta planen.

Må ta tre valg

Politikerne i departementet skal ta stilling til tre punkter hvor Fellesprosjektet for Ringeriksbanen og E16 legger fram flere alternativer:

  • Kryss på E16 ved Helgelandsmoen eller ikke: Her anbefaler Fellesprosjektet å ikke bygge kryss.
  • Lang bru eller løsning med fylling på Mælingen: Her anbefaler Fellesprosjektet en løsning med fylling og kortere bruer.
  • Størrelse på utfylling ved Sundvollen: Her anbefaler Fellesprosjektet løsningen med den minste utfyllingen.

33,9 milliarder

– Det er en godt gjennomarbeidet plan vi nå har sendt til departementene. Planen imøtekommer bestillingen fra Samferdselsdepartementet, og vi har lagt stor vekt på kostnader og på å finne de mest mulig optimale løsningene som ivaretar mange ulike hensyn, sier Morten Klokkersveen, prosjektdirektør i Fellesprosjektet i en pressemelding.

Prisen for hele prosjektet er nå satt til 33,9 milliarder kroner – en økning på 5,5 milliarder fra beløpet som ble anslått i Nasjonal transportplan for 2018–29.

Ringerikes Blad kommer tilbake med mer om saken utover dagen.

Artikkeltags