Sykehjemssvar på Stortinget: – Statsråden skyver byråkratiet foran seg

Artikkelen er over 1 år gammel

Samferdselsministeren hadde ikke noe klart svar på hvilket tilbud sykehjemsbeboere i Hole vil få i anleggsperioden for Ringeriksbanen og nye E16.