- Feil takst for bønder

SPOR I SNØEN:  Gårdbruker Håkon Lindstad har bare sett spor i snøen etter takstfolkene og han lurer på hvordan de har vurdert hans fem boenheter på gården. Torunn Hovde i Norderhov sogneselskap og Erik Gundhus i Ådal landbrukslag vil ha en egen landbrukstakst av gårdsbrukene i Ringerike.

SPOR I SNØEN: Gårdbruker Håkon Lindstad har bare sett spor i snøen etter takstfolkene og han lurer på hvordan de har vurdert hans fem boenheter på gården. Torunn Hovde i Norderhov sogneselskap og Erik Gundhus i Ådal landbrukslag vil ha en egen landbrukstakst av gårdsbrukene i Ringerike. Foto:

Artikkelen er over 8 år gammel

Bønder mener det blir helt feil at våningshus på gårder skal takseres på samme måte som andre boliger. HAR DU SPØRSMÅL OM EIENDOMSSKATTEN?

DEL

Lokale nyheter – 5 kr for 5 uker

Onsdag behandler Ringerike kommunestyre et takstreglement for utvidelse av eiendomsskatten til hele kommunen. Norderhov sogneselskap og Ådal landbrukslag har fått flere bekymringsmeldinger fra medlemmer.

Kommunen synes å ville taksere bolighusene på gårdene som om de var vanlige boliger, som kan selges fritt til markedsverdi i eiendomsmarkedet. Men bolighus på gårdsbruk kan ikke fradeles og selges.

- Da blir taksten for høy, mener nestleder i sogneselskapet, Torunn Hovde.

Salg av landbrukseiendommer til andre enn odelsberettigede er også regulert av konsesjonsloven, som har regler for pris på landbrukseiendommer. Verdiberegningen skal ta utgangspunkt i bruksverdien, ikke markedsprisen.

SEND SPØRSMÅL OM EIENDOMSSKATTEN TIL NETTMØTE MED RÅDMANN MAGNUS MATHISEN KL.11 FREDAG

Fem boenheter

Landbrukseiendommer er fritatt for eiendomsskatt, men ikke våningshus og kårboliger. Hovde synes at Hverven gård ved Hønefoss er et godt eksempel på hvordan takseringen kan slå ut.

Håkon Lindstad har til sammen fem boenheter på gården, som han har overtatt fra tidligere generasjoner. Mens huseiere flest har kjøpt eller bygd hus og har valgt boligstørrelsen selv, har Lindstad arvet mange kvadratmeter som han egentlig ikke har bruk for.

- Husene ble bygd for ei helt annen tid med andre behov, men vi har ikke noe annet valg enn å leve med og vedlikeholde husene, sier han.

LES OGSÅ: - Får rabatt

- Må ha egen takst

Hovde, Lindstad og Erik Gundhus, som leder Ådal landbrukslag, får støtte i et brev fra Finansdepartementet når de ber politikerne ta hensyn til at gårdsbruk er underlagt både delingsforbud og konsesjonsplikt.

Ifølge departementet finnes det ikke noen markedspris for våningshus siden de ikke kan selges separat. Forbudet mot fradeling og pliktene som følger med et gårdsbruk er "tyngende offentligrettslige plikter som markert påvirker markedsverdien i forhold til alminnelige boligeiendommer". Takseringen må ta hensyn til restriksjonene, mener Finansdepartementet.

- For å få riktig takst er vi avhengig av å få en landbrukstakst, mener Hovde og understreker at bøndene ikke er imot å betale skatt.

Fra 3,2 til 4,4 millioner

Hun har et eksempel fra en annen kommune, der et helt gårdsbruk ble verdsatt til 3,2 millioner kroner i en landbrukstakst. To år senere gjorde kommunen en takseringen av boligene på gården og endte på nesten 4,4 millioner kroner i takstgrunnlag.

Hovde påpeker at mange av våningshusene på ringeriksgårdene er ganske flotte, og at de i tillegg kan havne i skatteklassen for høy standard, selv om verdiene ikke kan omsettes.

- Verdien på husene blir hypotetisk. Det blir en verdi bygningene kunne hatt, sier hun.

- Noen vil sikkert tro at flotte gårdshus har høy verdi likevel?

- Ja, mange som ikke kjenner til våre begrensninger vil nok tro det er urettferdig at vi skal ha lavere skatt, men jeg tror at folk vil skjønne det, sier Håkon Lindstad.

Artikkeltags