Det sier fungerende ordfører i Hole, Sjur Tandberg, om valget av minnested etter massakren på Utøya 22. juli 2011.

Det er den svenske kunstneren Jonas Dahlberg som juryen i KORO (Kunst i offentlige rom) enstemmig har valgt skal utforme minnestedet på Sørbråten rett ved Utøya.

Kutt i naturen

«Forslaget hans for Sørbråten er et fysisk kutt i naturen som kan forstås som et symbolsk sår», heter det i juryens begrunnelse.

Odden på Sørbråten kuttes tvers over og blir en tre og en halv meter bred utgraving som skjærer fra toppen av neset på Sørbråten til nedenfor vannlinjen.

«Det gjenskaper den fysiske opplevelsen av noe som tas vekk, og reflekterer på en konkret og brutal måte tapet av dem som døde på Utøya», skriver juryen.

På den av andre siden av kuttet i odden vil navnene på de 69 som ble drept på Utøya, bli inngravert slik at publikum ikke vil kunne berøre de inngraverte navnene på de drepte.

«Kløften framkaller tapet og savnet i form ev en akutt erfaring», skriver juryen.

Lover raskt arbeid

Parkeringsplassen blir på den andre siden av gamle E16. Besøkende skal gå på en trebelagt gangsti gjennom skogen til de kommer til en tunnel.

Tunnelen munner ut ved kuttet i odden, hvor besøkende kan se de innrissede navnene på andre siden av vannlinjen.

- Dette valget av minnested var favoritten blant oss i Hole kommune, sier Tandberg, som lover at kommunen skal få unnagjort det kommunale reguleringsarbeidet så fort som mulig:

- Vi er i god dialog med Statens vegvesen, som er de som kan sette ned foten. Men vi tror og håper at vi raskt får til en løsning med veivesenet sånn at vi kan få satt i gang med arbeidet.

Også holeværingene Ringerikes Blad møtte på Vik Torg i går, er begeistret for valg av minnested etter 22. juli.

- Jeg hadde aldri kunnet tenke meg på forhånd at minnestedet skulle bli slik som dette, men det ser veldig flott ut, sier Kirsten Heggelien, som sammen med Torunn Østmo fra Hole sanitetsforening solgte fastelavnsris på Vik Torg torsdag.

- Dette var veldig fint og lett tilgjengelig for de besøkende, sier Østmo.

- Dette var et veldig fint og nyskapende valg, sier Linn Kristin Gundersen med sønnen Victor Matinus i vogna.

Minnestedet på Sørbråten skal stå ferdig i 2015.