Hele familien er i sving når Annika (14) skal konfirmeres: – Har planlagt festen i to år

Snart står Annika Helen Evjen Schinnes (14) fra Røyse konfirmant i Hole kirke. Men det er nok mamma som stresser mest.