Store forskjeller i navnevalg basert på fylke

Av

I Buskerud er Emma og Filip de mest populære navnene. Foreldrenes hjemfylke gir utslag på navnestatistikken.