Treklyngen har landet den første, viktige avtalen om ny skogindustri på den gamle Follum-tomta.

Partneren er det norske selskapet Arbaflame. I løpet av høsten tar de sikte på å investere mellom 350 og 400 millioner kroner i et fullskala anlegg for produksjon av biokull.

SE VIDEO: Her kommer den nye fabrikken

Fabrikken kan være i drift allerede fra 2016 og gi fra 15 til 25 nye arbeidsplasser .

LES OGSÅ: - Gir håp for oss som mistet jobben

Internasjonalt marked

Biokull er et mer miljøvennlig alternativ til fossilt brensel i kullkraftverk. Teknologien har Arbaflame jobbet med å utvikle i flere år, med en pilotfabrikk utenfor Kongsvinger.

Planen er at anlegget på Follum skal produsere biokull av 560.000 kubikk trevirke i året.

Det skal bygges en ny fabrikk i tilknytning til dagens tømmerrenseri. Her vil tømmer bli til biokull som skal fraktes på vei eller bane og deretter skipes ut til kullkraftverk i land som Tyskland og England.

- Europa er vårt største marked, men også Asia og USA, sier Arne Erik Kristiansen, direktør i Arbaflame.

Derfor ble Follum valgt

Follum og Treklyngen ble valgt av flere grunner.

- Dette er et industriområde med en etablert infrastruktur og nærhet til skogen. Det er viktig for oss, påpeker styreleder Bjørn Knappskog i Arbaflame.

Hønefoss fjernvarme skal levere damp til anlegget. Restvarmen fra produksjonen av biokull vil bli ført tilbake til fjernvarmen, noe som gir høy gjenvinningsgrad.

Anlegget vil ha en årlig produksjonskapasitet på 200.000 tonn biokull.

- Dette er en viktig og god start for oss, fastslår daglig leder Rolf Jarle Aaberg i Treklyngen.

LES OGSÅ: - Sikker på at det er hold i dette

En snuoperasjon

Han mener prosjektet er robust både industrielt og finansielt.

- Dette er en snuoperasjon for den norske skogindustrien, som i flere år har vært inne i en negativ spiral, legger Aaberg til.

LES OGSÅ: Næringsministeren: - Utrolig spennende

Biokullet har flere fordeler ved at det er vannbestandig og ikke støver. Det har også et høyt innhold av energi. Flere kullkraftverk over hele verden har testet kullet, som kan brukes uten at kraftverkene må bygges om.

Selv om prisen i dag er høyere enn for fossilt kull, gir det sparte CO2-kostnader og en mer miljøvennlig kraftproduksjon. Fabrikken på Follum vil alene redusere CO2-utslippene med 400.000 tonn, ifølge Arbaflame.

- Teknologien er på plass, vi har kunder som vil ha produktet, nå er vi klare til å bygge vårt første fullskala anlegg, fastslår Kristiansen.

Investorjakt

Beslutningen om å investere blir trolig tatt til høsten, med bygging i 2015. Men fortsatt mangler noe kapital før spaden kan stikkes i jorda.

- Vi jobber med endelig finansiering. Noen av investorene er allerede på plass, men vi trenger noen flere.

Partene håper også på offentlige midler fra Innovasjon Norge og Investinor.

- Dette er en stor dag for Skog-Norge, konstaterer administrerende direktør Erik Lahnstein i Norges Skogeierforbund.

LES OGSÅ: - Viktig dag for norsk skognæring

Mye norsk tømmer sendes nå ut av landet fordi treforedlingsindustri er lagt ned innenlands.

En ny biokullfabrikk på Follum vil bremse eksporten, gi jevnere priser og avsetning på tømmeret.

- Vi krysser fingrene og håper man klarer å reise privat kapital, men også at myndighetene blir med på laget, sier Lahnstein.

Treklyngen vil etablere en jernbaneterminal for tømmer og jobber nå med flere prosjekter. Om ti år er målet at Follum skal ta imot tre til fem millioner kubikkmeter trevirke i året.