Mange har i spenning ventet på avgjørelsen til styret til Aerospace Industrial Maintenance (AIM) Norway. Ville de velge Rygge eller Eggemoen til plassering av deres F-35-verksted?

Klokken 10 i dag kom beskjeden: Verkstedet skal ligge på Rygge.

Skuffet, men stolte

– Vi er selvfølgelig skuffet over AIM-styrets beslutning om å velge Rygge fremfor Eggemoen, skriver Tronrud Engineering i en pressemelding.

– Nå det er sagt, er vi svært stolte over å ha vært vurdert som et så aktuelt og sterkt alternativ at Eggemoen var med helt til finalen i en kamp mot svært kjente og veletablerte Gardermoen og Rygge. AIM stod til slutt med to jevngode alternativer som begge oppfylte de behov og kriterier som AIM har for en etablering. Vi tapte finalen med knappest mulig margin i AIM-styret i går, ved at flertallet valgte nærhet til forsvarsmiljøet på Rygge til fordel for det industrielle miljøet på Eggemoen.

Tror på mange, gode nyheter fremover

– Vi er stolte over det som er skapt på Eggemoen og over den kompetansen de etablerte virksomhetene representerer. Flere opplever sterk vekst, og det skjer flere spennende ting på Eggemoen. Vi vil derfor nå fortsette det harde arbeidet med å realisere våre visjoner og ambisjoner for området, og vi har stor tro på at vi skal komme med mange gode og hyggelige nyheter fremover, skriver Tronrud Engineering i sin pressemelding.

– Mange fordeler og ulemper

Styreleder Jan Erik Korssjøen var ganske sikker på at avgjørelsen ville bli tatt onsdag kveld. Og slik ble det, men styret ville informere eiere og ansatte før de offentliggjorde valget.

– Mange fordeler og ulemper med de alternative lokaliseringer ble vurdert. I hovedtrekk har Rygge militære flystasjon fordelen med nærheten til Forsvarets operative miljø og tilstedeværende teknisk infrastruktur, i tillegg fremkommer i Forsvarssjefens Fagmilitære Råd å samle ytterligere aktivitet her. På Eggemoen har man klart å samle et ledende innovativt høyteknologisk aerospacemiljø, med blant andre Tronrud Engineering, ProxDynamics, Norsk Titan med flere, som samlet ville utfylle og passe godt med AIM inn i fremtiden, skriver Ove Haukåssveen, administrerende direktør i AIM Norway, i en pressemelding.

Helhetlig vurdering

– Etter en helhetlig vurdering besluttet styret å legge fremtidig motorvedlikehold til Rygge militære flystasjon i overensstemmelse med prosjektgruppens innstilling. Selskapet vil heretter gå videre med det praktiske arbeidet, med blant annet å sikre en langvarig finansieringsløsning i samarbeid med Forsvarsdepartementet, opplyser Haukåssveen.

Glede i Moss

I Moss er de selvfølgelig lykkelige over avgjørelsen.

– En stor dag, sier prosjektleder i Mosseregionens næringsutvikling, Hans Bjørn Paulsrud, til Moss Avis.

Når rundt 100 høyt spesialiserte fagfolk nå skal jobbe på Rygge.

– Tidenes løft for regionen, sier Paulsrud.

Mosseordføører Inger-Lise Skartlien uttrykker lettelse. Hun mener dette vil være postivit for hele regionen, og bety mye for Rygge og kompetansemiljøet der.