Ringerikes Blad skrev om den enorme interessen for stillingen for en knapp måned siden.

– Vi holder på å gå gjennom bunken nå. Det ble en litt større jobb enn vi hadde sett for oss, sa administrativ leder Kristin Smith og humret da.

Nå er den jobben gjort, og Elin Stenersen Gjestad har fått stillingen.

Hun bor i Haug og arbeider i dag på Klækken hotel som salgs- og markedsrådgiver.

Gjestad tiltrer stillingen 1. juni, opplyser Smith.

– Vi er svært godt fornøyde, og ønsker henne vellkommen i kollegiet, sier hun.

Stillingen blir ledig i forbindelse med kontorleder Kirsten Bjørhus går over i pensjonistenes rekker til sommeren. Da har hun vært i 25 år på folkehøyskolen.

Da avisen skrev om interessen var det 112 søkere. Senere har altså ytterligere en meldt seg. Smith tror at årsaken til den store interessen er en kombinasjon av at folkehøyskolen har et godt renommé, og at jobben er interessant med både kontorarbeid og mer selvstendige oppgaver.