Gå til sidens hovedinnhold

- En slavekontrakt

Artikkelen er over 7 år gammel

Arbeidskontrakten til Dima Delieva hører ikke hjemme i norsk arbeidsliv og truslene i den er ikke rettslig holdbare.

Det mener arbeidsrettsadvokat Eivind Arntsen i Dalan advokatfirma, som på oppfordring fra Ringerikes Blad har vurdert den tvilsomme arbeidskontrakten. Han sier avtalen er et trist eksempel på hvordan useriøse arbeidsgivere utformer avtaler som ikke hører hjemme i norsk arbeidsliv.

- Avtalen er så spesiell at jeg vil omtale betingelsene som uvanlig strenge, sier han.

Arntsen sier avtalen preges av en lang rekke brudd på ufravikelige regler. Enkelte punkter mener han sågar bærer preg av å være en slavekontrakt.

I avtalen heter det nemlig at den ansatte kan si opp bare ved legitimt sykefravær, graviditet eller militærtjeneste.

- En formulering som klart vil være ugyldig. En arbeidstaker må selvsagt kunne si opp sitt arbeidsforhold dersom man selv ønsker det.

Samtidig ligger det i avtalen en bindingstid på fem år. Dersom den ansatte blir ansatt direkte ved for eksempel hotellet VBS formidlet arbeid til, trues det med en bot på 20.000 kroner.

Under tariff

Bindingstid er best kjent i forbindelse med toppsjefer og stortingspolitikere. Om fem års binding for en stuepike sier Arntsen:

- Det er åpenbart ikke rettslig holdbart. Boten vil etter mitt syn klart ikke bli opprettholdt av en domstol.

Arntsen mener det heller ikke er rettslig holdbart at arbeidstaker må betale 2.000 kroner om vedkommende bryter kontrakten. Ifølge avtalen mister den ansatte også retten på feriepenger om kontrakten brytes.

- Det er klart i strid med ferielovens bestemmelser, og vil heller ikke stå seg rettslig.

Bruttolønnen på 19.500 kroner er lavere enn hva Landsoverkomsten for hotell- og restaurantvirksomheter mellom hovedorganisasjonen Virke og Fellesforbundet tilsier. Ifølge denne skal ufaglærte over 20 år ha en begynnerlønn på minst 22.187,56 kroner måneden.

Dyr kost og losji

Advokaten reagerer også på at det trekkes et administrasjonsgebyr på 300 kroner måneden. I tillegg trekkes det 1.500 kroner fra den første månedslønnen. Siden dette handler om utleie er det i strid med arbeidsmarkedsloven.

Timeantallet i kontrakten overstiger de tariffbestemte 37,5 timene med én time. Samtidig følges arbeidsmiljøloven med 40 prosent overtidstillegg, selv om dette kun kan tas ut som avspasering. Derimot er det klart i strid med arbeidsmiljøloven at det opereres med dobbelt så lang oppsigelsestid for den ansatte enn for selskapet.

Om de 7.600 kronene som trekkes for kost og losji konstaterer Arntsen at beløpet er høyt, spesielt ut fra lønnens størrelse.

- Jeg vet imidlertid ikke nok om hverken arbeidsforholdet eller arbeidsplassen til å konkludere med at punktet er ulovlig.

LES OGSÅ: - Jeg er en hvit slave i Norge

- Det kommer nye kontrakter

Dima Delieva risikerer reaksjoner for brudd på taushetsplikten, men kontraktene skal nå erstattes.

Daglig leder Vesa Makedonova i Vesa’s bemanning selskap (VBS) er rask med å henvise Ringerikes Blad til advokat Stian Hatleberg hos Advokatene Brørby, Hatleberg og Reinsnos for spørsmål om hennes arbeidskontrakter.

Han har vært selskapets advokat siden begynnelsen av november, og kjenner derfor lite til selskapets forhistorie. Han kan ikke kommentere at ansatte gis få minutter på å signere kontrakten eller at noen har mistet jobben for å ha reagert på kontrakten. Han har heller ikke oversikt over hvor mange ansatte selskapet har per i dag.

Han er imidlertid kjent med Delievas kontrakt, hvor hun har undertegnet på at den er konfidensiell, og at brudd på dette kan føre til konsekvenser for arbeidsforholdet.

- Vil denne saken få konsekvenser for henne?

- Ingen kommentar.

Ringerikes Blad har bedt Hatleberg om å kommentere arbeidsrettsadvokat Eivind Arntsens uttalelser.

- Han mener avtalen preges av en lang rekke brudd på ufravikelige regler. Kommentar?

- Jeg kan bekrefte at VBS i sine kontrakter har hatt bestemmelser som ikke er i tråd med norske lover. Dette skyldes uvitenhet fra selskapets side. Etter at de tok kontakt med meg har vi revidert avtalene. Avtalene er ferdig utarbeidet på norsk og må nå oversettes til engelsk og bulgarsk før de kan tas i bruk overfor både nye og eksisterende arbeidstakere. I fremtiden vil ikke de gamle kontraktene bli brukt.

- Han mener at enkelte punktet bærer preg av å være en slavekontrakt, og viser til den begrensede adgangen til å si opp jobben og bindingstiden på fem år. Kommentar?

- Jeg er ikke enig i at dette er en slavekontrakt, men som sagt er det flere bestemmelser i kontrakten som ikke er i tråd med regelverket. Disse er nå reviderte.

- Han mener også at både erstatningsbeløpet på 2.000 kroner ikke er rettslig holdbart og at arbeidstakers fare for å miste feriepengene er i strid med ferieloven. Kommentar?

- Bestemmelsene er ikke lenger å finne i den nye kontrakten.

- Synes du det er rimelig at de ansatte tjener under tariff?

- Dette har jeg ikke kjennskap til. VBS ønsker å forholde seg til tariffbestemte avtaler i fremtiden.

Hatleberg er ikke kjent med at de ansatte ikke får en skikkelig lønnsslipp, men sier han har gjort undersøkelser på flere hold som bekrefter at skatten faktisk betales.

Kommentarer til denne saken