Derfor vokser befolkningen så sakte: Vekstbarometeret gir svar

Torsdag lanseres vekstbarometeret for ringeriksregionen. Det viser blant annet at befolkningen vokser svært sakte. Steinar Aasnæss ved HSN har en forklaring.