– Service, vedlikehold på automasjonsutstyr og oppgradering til ny teknologi på styringssystemene er hva vi tilbyr, og vi henvender oss først og fremst til lokale bedrifter, sier driftssjef Johan Lien i Servi-Pack AS. Til lokalområdet regner Tyristrand-bedriften ikke bare ringeriksdistriktet, men også Modum.

– Hvorfor egen bedrift nå, etter mange år som ansatte i Nor-Reg?

– Nor-Reg har vært en god arbeidsplass, men konkursen sist høst fikk oss til å tenke på alternativer, og vi var fem stykker som på denne måten fant ut at det var på tide å søke nye utfordringer. Personlig synes jeg ikke det var noen lett avgjørelse. De siste ti årene ledet jeg automasjonsavdelingen i bedriften, sier Lien. Men fra 1. oktober i fjor var på jobb i egen bedrift.

Nøkternt budsjett

– Hvordan har det gått de første gått de første månedene?

– I løpet av den korte driftsperioden før nyttår fikk vi knyttet gode kontakter til større bedrifter i Ringerike, og vi har allerede hatt oppdrag for noen. Vi har hatt nok å gjøre fra første dag, og i 2006, som blir vårt første hele driftsår, ser det også lovende ut, sier driftssjef Johan Lien

– Vi har satt opp et nøkternt budsjett på 3,5 millioner for i år og det skal vi greie, sier daglig leder Viviann Nilsen.

– Flere av bedriftene vi nå har kontakt med er i ferd med å bytte ut gamle styresystemer, og vi har god kompetanse og er konkurransedyktige på dette, opplyser driftssjef Johan Lien.

Alle er eiere

Firmaet har fra nyttår fem ansatte som alle har vært medeiere siden Servi-Pack AS ble grunnlagt. Alle er tidligere ansatte i Nor-Reg. Johan Lien, Kristian Farmen og Ole Henrik Ulland bemannet Servi-Pack de første tre månedene, og fra nyttår begynte også Viviann Nilsen og Ole Einar Torgerud som ansatte i egen bedrift.

De fire karene i firmaet besitter en solid teknisk og teoretisk erfaring og kompetanse knyttet til automasjon, både når det gjelder mekaniske komponenter, datastyring og elektriske komponenter.

Og daglig leder, Viviann Nilsen, kjenner bransjen etter 10 år i ulike administrative funksjoner på Nor-Reg samtidig som hun har kompetanse på "papirarbeid" som trengs for å få et firma til å fungere.

Ringen sluttet

For driftssjef Johan Lien i Servi-Pack AS er ringen sluttet. Firmaet han og fire kolleger har startet, holder til i lokalene Varden i Kindsåsveien på Tyristrand.

Og det var der Nor-Reg-gründerne Sverre og Trygve Larsen holdt til med 18 ansatte da unge Lien første gang troppet opp på jobb i 1981.

I Varden-lokalene som fortsatt eies av Larsen-brødrene, holder nå fire små bedrifter hus:

Nykommeren Servi-Pack, Finnerud Prosjekt Mek, Robatech som selger limutstyr og Conflex som lager bølgepappkonvolutter.