Eiendomsoverdragelser: Hole-eiendom dyrest også i desember

Her er eiendomsoverdragelsene for desember. Nok en gang er det eiendom i Hole på topplista.