Eiendomsoverdragelser november 2019: Denne strandeiendommen gikk for høyest sum

Disse eiendommene fikk nye eiere i måneden som gikk. En strandeiendom i Hole nådde høyest salgssum og gikk for 11,6 millioner kroner.