Tema for reisen er digitalisering i næringslivet, vilkår for gründerskap og omstilling.

Sanner vil besøke virksomheter som gjør noe spennende og kanskje uventet med teknologi. Statsråden vil gjerne lære mer om muligheter og utfordringer når det gjelder å ta i bruk ny teknologi på ulike områder og i ulike bransjer.

Departementet har sett at Hønefoss-miljøet er i front innen digitalisering og automatisering. De har teknologi som bidrar til omstilling i næringslivet og som styrker konkurranseevnen, gir mulighet for nye arbeidsplasser og eksport.

Sanner er særlig opptatt av robotisering, og Tronrud Engineering har prosjekter for bruk av roboter i flere næringer. De vil han se på.

Torsdag 4. mai er første dag av teknoturen.

LES OGSÅ: Nå er forsvarsministeren på Eggemoen

Norsk Titanium skrur opp produksjonen

Dronene blir på Eggemoen