De er lei av å være enslige hoggestabber for bom-motstanderne, skriver VG.

Store bomutgifter

– Vi blir ofte møtt med at Lan og Raymond har ansvaret for økningen i bompengene i Oslo. Nå må Fremskrittspartiet og Høyre fortelle folk at de vil finansiere utbyggingen av E 18 med nye bomløsninger og hvor mye det vil koste. En pendler fra Asker må betale 27.600 kroner i året inn til Lysaker. Jeg er ganske lei av at Fremskrittspartiet og Høyre, som er de ansvarlige for disse kostnadene og de nye bommene som skal opp på den enorme motorveien, har gått helt under radaren, sier Raymond Johansen til VG.

Totalt kan bomprisen for en pendler som kjører Asker-Oslo tur/retur i rushtidene i 2025, overstige 40.000 kroner i årlig bompris, viser Oslo kommunes og VGs beregninger ut fra anslag på bomprisene om seks år.

Også bilister som skal kjøre mellom Hønefoss og Oslo må ut med store summer.

Byrådslederen mener staten har overkjørt den lokale enigheten om to felt inn mot Oslo ved å utvide til tre felt på den planlagte og vedtatte nye E18-motorveien.

Lan Marie Nguyen Berg finner behov for å tilføye at heller ikke hun ønsker seg «mer bompenger enn nødvendig».

– Vi er for bompenger når det bidrar til at byene våre blir bedre å bo i. Moderne byutvikling dreier seg om færre biler i byene for å få ren luft og plass til mer kollektivtrafikk. Det ser vi over hele Europa. I Oslo bruker vi nå ni av ti bompengekroner til å bygge ut bedre T-bane, trikk, buss og sykkel. Det gjør at folk flest kommer seg raskere fram, samtidig som det blir plass på veien til de som trenger å bruke bil. Men vi ønsker ikke mer bompenger enn nødvendig, sier Lan Marie Nguyen Berg.

Staten bidrar

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) avviser at Frp bevisst underkommuniserer at E18-prosjektet blir kostbart både for statskassen og for bilistene.

 

– Vi bidrar med milliarder fra statens side til mange samferdselsprosjekter rundt Oslo. Vi bidrar med å betale en stor del av regningen. Vi har inngått en deal med blant andre Oslo kommune om å følge opp den bompengeandelen som er fastsatt i Nasjonal Transportplan. Så har det vært en diskusjon mellom Oslo og oss i staten om vi trenger en ny E18 med den dimensjonen som det er lagt opp til. Staten mener det er et slikt behov, sier Dale.