Gå til sidens hovedinnhold

Fylket vil forskuttere ny E16

Artikkelen er over 4 år gammel

Buskerud fylkeskommune vil forskuttere ny E16 mellom Hønefoss og Skaret i Hole.

Det går fram av en uttalelse til Nasjonal transportplan (NTP) for 2018–2029.

I planen står det at anleggsstarten for ny E16 kan bli i første seksårsperiode, under forutsetning av et opplegg for delvis bompengefinansiering.

– Det er stor politisk vilje i Buskerud fylkeskommune til å forskuttere 3,2 milliarder kroner til E16, uttaler fylkeskommunen.

«Økt usikkerhet»

Forskutteringen vil skje gjennom et bomselskap med låneopptak og garanti. Da kan veibyggingen starte opp sammen med Ringeriksbanen i første periode.

Men samtidig mener fylkeskommunen at forslaget til transportplan har økt usikkerheten om framdriften betraktelig.

Mens regjeringen har snakket om byggestart for Ringeriksbanen i 2021/2022, forstår fylket NTP slik at prosjektet neppe blir satt i gang før i 2022/2023.

Det begrunnes med at E16 ikke har fått statlige midler før i siste seksårsperiode.

– Byggestart i 2019

Regjeringen har satt av 6,8 milliarder kroner til Ringeriksbanen de første seks årene.

Buskerud fylkeskommune henstiller transportkomiteen på Stortinget om at Ringeriksbanen og E16 får tidligere byggestart enn foreslått, fortrinnsvis i 2019.

Det vil i tilfelle være i tråd med løfter fra regjeringspartiene Høyre og Frp samt støttepartiene KrF og Venstre.

Kommentarer til denne saken