For kort tid siden gjorde kommunestyret i Ringerike et prinsippvedtak om at veistrekningen kan delfinansieres med bompenger. Så langt er det ikke satt av statlige penger til veiprosjektet og den ligger uansett fram i tid. Dette liker ikke våre lesere.

På en spørreundersøkelse på Ringerikes Blads Facebook-side vender 93 prosent av de 579 deltagerne tommelen ned for bompenger.

LES MER: Sier ja til enda flere bompengestasjoner på E16

Det er også gjeldende praksis at staten ikke fullfinansierer veiene, men at bilistene må betale i form av bompenger.

Fra før er det vedtatt at bilistene på ny E16 Eggemoen-Olum skal betale bompenger. Det gjelder også for dagens vei over Eggemoen, slik at innbyggere som bor på Jevnaker vil måtte betale bompenger når de skal til for eksempel Hønefoss.

LES MER: Veivesenet står på sitt alternativ for ny E16, Forsvarsbygg har trukket innsigelse

Det blir også bompenger på ny E16 mellom Hønefoss og Sandvika når den etter hvert står ferdig.

Dette sier leserne

Saken har vakt stort engasjement og kommentarene har strømmet inn på Ringerikes Blads Facebook-side.

LES OGSÅ: Jan på Nymoen fortviler: Får 17.000 biler i nabolaget

– Dette er en ganske sterk tilbakemelding til politikerne, 93 prosent NEI og 7 prosent JA, men tviler sterkt på om de folkevalgte vil lytte til folkets røst denne gangen!, skriver Trond Espelund.

– Bompenger rammer så mange så hardt at det må avgjøres med folkeavstemning. I tillegg må det settes i gang tiltak for å hjelpe alle de som ikke lenger har råd til å reise til sin arbeidsplass slik at de kan tjene til livets opphold og skatte til fellesskapet. Nok er nok for lenge siden, mener Ole M. Jensen.

Ina Therese Johansson peker på hvilke konsekvenser dette får for Jevnakers innbyggere:

– Hårreisende! vi her på Jevnaker blir faktisk «sperret inne»!

Morten Otterstad understreker at lokalpolitikerne gjerne ikke har noe annet valg enn å godta bompenger dersom det skal bli ny vei.

– Unyansert og tendensiøs spørsmålsstilling. Framstiller saken som om det er kommunestyret som vil ha mere penger inn eller ei. Hvilke andre finansieringsmodeller finnes det? Hvilke konsekvenser får i så fall de?

Trond Espelund svarer:

– Det er riksvei dette handler om, bruk av oljefondet før det forsvinner i et krakk!