Gå til sidens hovedinnhold

Solvik-Olsen: – Ordføreren tar feil

Artikkelen er over 4 år gammel

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) hevder at Jevnaker-ordfører Lars Magnussen (Ap) tar feil når han mener at kommunens bompengevedtak ikke har forsinket ny E16.

Solvik-Olsen har vært i Ringeriksregionen flere ganger for å oppleve forholdene og få en god forståelse av situasjonen. Han mener det er viktig å få orden på E16 Eggemoen–Jevnaker–Olum.

Ordføreren i Jevnaker er blant dem som har satt spørsmålstegn ved hvorfor framdriften ikke er raskere slik at «spaden» kan stikkes i jorda. Statsråden forklarer nå hva som er status for veiprosjektet.

Stortingsflertallet har forutsatt at nyveien gjennom Jevnaker skal finansieres med bompenger, men det forutsetter også tilslutning om et felles opplegg fra alle lokale myndigheter.

– Det har skapt litt utfordringer i denne saken, forklarer Solvik-Olsen.

– Tar feil

Han viser i et leserinnlegg til at Jevnaker kommune har vedtatt et bompengeopplegg, som avviker fra vedtakene i Buskerud og Oppland fylkeskommuner og som ikke er helt i tråd med retningslinjer for bompengeprosjekter.

– Det har utløst behov for et arbeid med hvordan kommunens ønsker kan løses på en best mulig måte. Og sånt tar tid, påpeker samferdselsministeren.

Han har et ønske om at saken skal kunne legges fram for Stortinget så fort som mulig.

– Men når Jevnaker-ordfører Lars Magnussen mener at kommunens vedtak om endringer i bompengeopplegg ikke bidrar til å forsinke framdriften av prosjektet, tar han feil, hevder Solvik-Olsen.

Berammet møte

Ordfører Magnussen viser til at Jevnaker og Ringerike gjorde sine like veivedtak først. Vedtakene i Oppland og Buskerud fylkeskommuner, som fulgte veivesenets tilrådinger, kom senere – i februar.

Magnussen har reagert på er at et halvt år har gått, uten at noe har skjedd. Han er enig i at like vedtak i kommunene og fylkene ville gitt en enklere saksbehandling.

– Men jeg skjønner ikke at man må bruke et halvt år på å si ifra hva som er akseptabelt og ikke, sier ordføreren og legger til:

– Men nå begynner det å skje ting. Et møte med veivesenet og fylkeskommunene er berammet i neste uke, sier han.

Ber direktoratet finne løsning

Statsråden har nå bedt Vegdirektoratet om å finne løsning for et bompengeopplegg, som både er akseptabelt økonomisk og som kan godtas av Jevnaker kommune.

– Jeg anbefaler alle parter til å være løsningsorientert slik at vi raskest mulig kan komme videre, er hans oppfordring.

Og Magnussen bekrefter at det vil kommunen være.

– Jeg kan si veldig tydelig: Vi kommer til å være løsningsorientert.

Han berømmer veivesenet for å ha vært veldig «proaktive» i prosjektet og sørget for å holde hjulene i gang.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.