Du må betale 60 kroner for å kjøre forbi Jevnaker på ny E16

Her skal bommene plasseres. Det er bom 1, på nyveien ved Olum, det vil koste 60 kroner.

Her skal bommene plasseres. Det er bom 1, på nyveien ved Olum, det vil koste 60 kroner.

Artikkelen er over 2 år gammel

60 kroner skal det koste å kjøre på nye E16 forbi Jevnaker.

DEL

Det kommer fram i regjeringens forslag om utbygging og finansiering av Eggemoen–Olum.

For å kjøre på dagens vei vil det koste 23 kroner for personbiler.

For tyngre kjøretøy er prisene foreslått til 150 kroner på nyveien og 58 kroner på dagens vei.

Summene er noen kroner høyere enn hva som ble anslått i januar i fjor.

Her skal bommene stå

Bommene, skal som bildet i toppen av artikkelen viser, plasseres slik:

  • Bom 1: På ny E16 ved Olum. Bompengeinnkreving i begge retninger.
  • Bom 2: På eksisterende E16, på kommune-/fylkesgrensen ved Eggemoen. Bompengeinnkreving i begge retninger.
  • Bom 3: Er i virkeligheten to bommer: På fylkesvei 241 i Kleggerudkrysset og på en påkjøringsrampe i samme kryss. Bompengeinnkreving i én retning.
  • Bom 4: På eksisterende E16 ved Olum. Bompengeinnkreving i begge retninger.

Bompenger på eksisterende vei har mildt sagt vært et stridstema i Jevnaker generelt, og i Høyre spesielt. Departementet forklarer i forslaget at dette er nødvendig for å hindre overføring av trafikk til sideveiene og dagens E16.

Hva med Stortjern?

Plasseringen av bom 4 vekker oppsikt. I fjor var kommunen enig med Statens vegvesen om å finne en løsning som sikret at beboere ved Stortjern ikke må betale bompenger for å ferdes internt i kommunen.

Ordfører Lars Magnussen lover at Jevnaker kommune vil følge opp løftene de har fått fra Statens vegvesen om at Jevnaker-beboere skal slippe å betale for å kjøre i egen kommune.

LES OGSÅ: Foreldre risikerer å måtte betale over 600 kroner i bompenger for å levere i barnehagen

Sam­ferd­sels­de­par­te­men­tet vi­ser bare til en ut­red­ning fra no­vem­ber 2015 når Rin­ge­ri­kes Blad stil­ler spørs­mål ved for­slaget. 2015-løsningen iva­re­tar ikke det Jevn­aker kom­mu­ne har krevd; at inn­byg­ge­re ikke må be­ta­le for å fer­des inn­ad i egen kom­mu­ne.

Bommer ved Olum, fra november 2015.

Bommer ved Olum, fra november 2015.

Ikke pristak på ny vei

Det er i bom 1, på ny E16 ved Olum, det vil koste 60 kroner for mindre kjøretøy. Alle de andre vil altså ha en sum på 23 kroner.

De som kjører mindre kjøretøy (såkalt takstgruppe 1) vil kunne få 20 prosent rabatt hvis de har en bombrikke.

For disse er det i tillegg lagt til grunn en felles timeregel og et månedlig passeringstak på 40 passeringer i bom 2, 3 og 4. Dette gjelder altså ikke på nyveien.

LES OGSÅ: Bompenger godtas på Jevnaker

Bompenger i 15 år

Det er ventet at bomstasjonene blir stående i rundt 15 år.

Den nye veien er 12,5 kilometer lang, skal være tofelts vei med midtrekkverk og forbikjøringsfelt. Fartsgrensen blir 90 kilometer i timen.

Målet er å bygge veien for 2,7 milliarder kroner. Prosjektet har en øvre kostnadsramme på rundt tre milliarder kroner. Det statlige bidraget er 1,13 milliarder kroner.

– Mindre støy og tryggere ferdsel

– E16 føres nå utenom Jevnaker sentrum og nærliggende boligområder. I tillegg skal forholdene for gående og syklende forbedres. Det betyr mindre støy og tryggere ferdsel for folk i Jevnaker-området. I tillegg kan den nye veien bidra til bedre næringslivsutvikling i den felles bo- og arbeidsmarkedsregionen Ringerike-Jevnaker, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) i en pressemelding.

Videre beskrives prosjektet slik:

«Det skal bygges bruer for kryssing av Randelva og Svenåa. Tilkoplingen til eksisterende E16 ved Eggemoen skjer i en midlertidig rundkjøring i påvente av videre utbygging til Nymoen. Det legges opp til anleggsstart i løpet av 2018, og ny E16 skal etter planen åpnes for trafikk i 2021. De lokale veiene som er knyttet til den nye veien, skal stå ferdig i 2022.»

Avlaste Oslo-trafikken

I pressemeldingen trekker departementet fram at denne veien kan avlaste Oslo-trafikken.

– Regjeringen er opptatt av å gjøre hverdagsreisene til folk tryggere og mer effektive. E16 er en viktig rute mellom Østlandet og Vestlandet og ny, forbedret vei vil ha positive ringvirkninger for folk og næringsliv både lokalt og regionalt. Det vil også bli et bedre alternativ enn via Oslo, som sørger for mindre trykk i den allerede sterkt trafikkerte veinettet rundt hovedstaden, sier Solvik-Olsen i pressemeldingen.

Andelen gjennomgangstrafikk ble våren 2011 beregnet til å være på rundt 40–45 prosent.

  Trafikkanalyse 2016 Ny E16 i 2022, u/ bompenger Dagens E16 i 2022, u/ bompenger Ny 16, m/ bompenger Dagens E16, m/ bompenger
Hadeland glassverk 10.000        
Olum 6.020 7.100 2.200 3.900 2.300
Eggemoen   5.000 4.900 4.700 3.800

Behandling i Stortinget neste stopp

Departementet la fram forslaget i statsråd i dag. Nå skal Stortinget behandle og vedta saken. Når det er gjort, kan Statens vegvesen lyse ut den nye veien på anbud.

I fjor høst sa samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen til Ringerikes Blad at han regnet med et vedtak i Stortinget før jul. Slik ble det altså ikke, men en stortingsbehandling er nå ikke langt unna.

Prosjektleder Åge Brudeseth har tidligere uttalt at planen er å legge ut konkurransegrunnlaget i løpet av mai.

Han regner med at det vil gå noe tid utover høsten og vinteren før arbeidene kan komme i gang for alvor.

– Grunnen er at dette blir en totalentreprise, hvor entreprenøren også skal komme med en del innspill til hvordan ting skal løses. Det kan ta opptil trekvart år. Vi håper å undertegne en kontrakt på nyåret, sier Brudeseth.

Byggetiden på prosjektet er beregnet til to og et halvt år. Det betyr at veien kan stå klar i siste del av 2021.

Hold deg oppdatert uansett hvor du er!

Last ned appen ringblad.no, og få varsel på mobilen om de viktigste hendelsene og nyhetene.

For Iphone

For Android

Artikkeltags