– Det midlertidige nummeret blir nå ikke kommunisert i påvente av at vi skal gjøre endringer etter innspill fra Veterinærforeningen, sier Vidar Korsberg Dalsbø, kommunikasjonsrådgiver i DNB, til NTB.

Han presiseres at selve kampanjen ikke er satt på vent, slik NTB tidligere meldte.

DNB kommer nå til å koble nødnummeret opp til den døgnåpne kommunale vakttjenesten der innringere settes over til veterinærer på akuttvakt.

– Vi syntes det var en god idé og er i gang med arbeidet, sier Dalsbø om endringsforslaget fra Veterinærforeningen.

Kritikk fra veterinærer

DNB Forsikring har startet en kampanje for å få etablert 114 som nødnummer man kan ringe om man har et skadd dyr.

Samtidig har forsikringsselskapet, som også selger dyreforsikringer, opprettet et midlertidig, åttesifret telefonnummer man kan ringe for å bli satt over til nærmeste veterinær med akuttvakt. Veterinærforeningen har rettet krass kritikk mot DNBs kampanje.

– DNB spiller på frykt og forsøker å så tvil om hva slags hjelp dyr i Norge får kun for å selge forsikringer. Banken bryter ned et lovfestet system som fungerer, sa president Torill Moseng på foreningens nettsider forrige uke.

– Veterinærforeningen mener at kampanjen demonstrerer manglende kunnskap om den eksisterende lovpålagte kommunale veterinærvakt for dyr. Den lovpålagte kommunale veterinærvakt for dyr må være hjørnesteinen i et eventuelt felles nødnummer for dyr, fastslo foreningen i en pressemelding fredag.

 

Politisk debatt

Stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp) har også reagert på ordningen. Han har spurt næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) om han syns det er ønskelig at selskaper der staten er eier, engasjerer seg i «generelle politiske saker».

Etablering av et nytt nødnummer krever både et vedtak og bevilgninger, påpeker han i et skriftlig spørsmål til statsråden. Røe Isaksen har imidlertid svart at selskaper selv må vurdere hva det er naturlig å engasjere seg i og hvordan.

Veterinærforeningen fastslår blant annet at det er urealistisk at norske myndigheter vil tillate at 114 benyttes til en nasjonal nødtelefon for dyr. Nummeret er sperret fordi det er risiko for feiloppringing til nødetatene.