Da saken var oppe i formannskapet nylig, valgte lokalpolitikerne å følge rådmannens innstilling om at fasaden av Hammerbrogate 9 skal bevares, det vil si at riving ikke er mulig.

Konklusjonen er den motsatte av hva et flertall i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning gikk inn for.

Solberg har derfor valgt å skrinlegge prosjektet, og trukket søknaden til reguleringsplan for Hammerbrogate 9 A og B samt Lagesens gate 3 på nordsiden.

Dermed blir det ikke noe av de planlagte 47 leilighetene.

LES OGSÅ: - Feilaktige vernevurderinger

– Jeg er både overrasket og skuffet over at formannskapet gjorde det vedtaket som de gjorde. Og jeg er lei meg for at jeg må ringe de 20 personene som står på venteliste og si at det ikke blir noe av prosjektet, sier Solberg som innrømmer at han synes det er bittert at utbyggingen ikke blir noe av.

– Her mener jeg politikerne har sagt nei til et prosjekt som ville gitt en fin utnyttelse av området, sier han.

– Nå vil jeg ikke bruke mer penger på prosjektet, men bare sikre bygningene mot at uvedkommende tar seg inn. Nå får bygget stå tomt til noen andre eventuelt tror de kan få noe ut av det, sier Solberg.

Selv har han brukt nesten 16 millioner kroner på å kjøpe bygningene og jobbe med utviklingsplanene.

– Sånn er det bare, og jeg vil selvsagt lojalt følge vedtaket, sier han.

LES OGSÅ: Vil bygge for byens beste

– Jeg reagerer på at politikerne ser ut til å være mest opptatt av å få bygget ned åpne plasser og grøntområder i byen, mens områder med utbrukt, saneringsferdig bebyggelse ikke kan rives for å gi plass til ny miljøvennlig bebyggelse.

– Det er helt umulig å bygge ut i dette prosjektet uten å rive byggene. Det er teknisk umulig å bevare fasadene og tilfredsstille kravene som stilles til boliger i dag. Det vil også være et evigvarende vedlikeholdsproblem og økonomisk helt uforsvarlig, understreker han.

LES OGSÅ: - Umulig prosjekt uten å rive hus

Nå frykter han at bygningene blir stående tomme for all framtid.

LES OGSÅ: Fyll byen med liv

Varaordfører Runar Johansen (H) forsvarer vedtaket, fordi han mener det er viktig å ta vare på bygningene.