Gå til sidens hovedinnhold

Dropper planen om Ringeriksbanen

Artikkelen er over 8 år gammel

Planene for Ringeriksbanen legges bort, etter at Jernbaneverkets utredning ikke var god nok for Samferdelsdepartementet.

Planen for Ringeriksbanen legges i en skuff og fristilles fra ny E16. Samferdselsdepartementet har bestemt at en såkalt konseptvalgutredning (KVU), som Jernbaneverket har jobbet med siden 2006, har så store mangler at den ikke skal sendes til kvalitetssikring som forutsatt.

– Produktet som vi fikk var ikke bra nok og ikke noe å ta stilling til, sier statssekretær i Samferdselsdepartementet, Lars Erik Bartnes (Sp).

Ringeriksordfører Kjell B. Hansen (Ap) er sjeldent kritisk til beslutningen. Han mener at hele befolkningen langs Bergensbanen holdes for narr når behandlingen av baneutredningen utsettes nok en gang.

– Dette er å sende banen ut i det blå nok en gang, fremholder Hansen.

– Vil få ny bestilling

KVU-en var klar i 2009, men Samferdselsdepartementet ba om tilleggsutredninger og nå har den ligget der i rundt ett år. Manglende samfunnsøkonomiske analyser er departementets begrunnelse for å stanse arbeidene.

– Vi vil få en ny bestilling etter at Nasjonal transportplan (NTP) er lagt fram, sier regional plan- og utviklingsdirektør i Jernbaneverket, Anne Marstein.

Ordføreren hevder at det var opportunt for departementet å gjøre dette nå fordi det har massivt press fra kommunene i InterCity-triangelet, som vil ha en opprusting av jernbanen mellom Skien, Lillehammer og Halden til 130 milliarder kroner.

– De har ikke ønsket å trekke Ringeriksbanen inn i debatten. Nå er den satt på vent nok en gang med et pennestrøk. Det er nesten ikke til å tro og er helt uakseptabelt, sier Hansen.

– En stor fordel

Statssekretæren mener at departementet hadde to valg. Hvis det hadde bestemt seg for å starte planleggingen helt på nytt nå, ville baneplanen ikke blitt klar til prioritering i NTP.

– I stedet legger vi den bort og sier at fremdriften for prosjektet avklares når transportplanen legges fram til våren, sier Bartnes.

– Blir Åsa-traseen også lagt bort?

– Stortinget har åpnet for å se på andre traseer, og det må vi forholde oss til, sier han.

Bartnes hevder at det som har skjedd nå vil være en stor fordel for Ringeriksbanen. Planen som forelå ville ifølge ham gitt forsinkelser.

– Alternativet ville vært at det ikke var mulig å prioritere banen i NTP. Nå er det mulig, sier han uten dermed å ville si at regjeringen vil gjøre det.

Frikoples fra E16

Bekymringen for at Ringeriksbanen skal forsinke ny E16 er nå borte. Prosjektleder Nils Brandt kan nå planlegge ny vei mellom Skaret og Hønefoss uten å tenke på Ringeriksbanen.

– Vi har jobbet ut ifra at vi ville få denne frikoplingen, men det som kom nå er en forutsetning for at planen kan legges ut på høring, sier Brandt.

Regionkordinator Lars Olsen er også godt fornøyd med fristillingen. Han er likevel skuffet over at departementet ikke går videre med planleggingen nå.

– Vi hadde håpet at de ville gjøre mindre justeringer i utredningen. Det er kritikkverdig at departementet bruker så lang tid på ikke å gjøre noen ting. Vi har purret mange ganger, sier han.

Olsen er likevel ikke overrasket over at Samferdselsdepartementet ikke går videre med utredningen. Den tilfredsstilte ikke nye signaler om blant annet høyhastighetsstandard og dobbeltspor.