Drikkevann-skandalen: – Vi kan ikke komme i samme situasjon

Jevnaker kommune tar vannprøver hver 14. dag i alle høydebassengene, mens Hole mener kommunen følger forskriftene for drikkevannkontroll.