Hvis noen fortsatt skulle tvile på at sykehuset på Brakerøya vil bli bygd, er dagens lekkasje fra statsbudsjettet, som legges fram i oktober, egnet til å fjerne all uro.

Finansminister Siv Jensen (Frp) besøkte det nye sykehusområdet for aller første gang tirsdag morgen. Med seg hadde hun helse- og omsorgsminister Bent Høie (H), og sammen kunne de presentere en skikkelig gladnyhet:

425 millioner avsettes til det nye sykehuset i Drammen på neste års statsbudsjett. I revidert budsjett i juni ble det bevilget 70 millioner til sykehuset, tiltenkt kostnader til tomtekjøp.

– Et prosjekt vi tar på alvor

En halv milliard altså. Og det er ikke småpenger, skal vi tro finansministeren.

– Jeg kan bekrefte at en halv milliard er mye penger, sier Jensen med tanke på dragkampen i regjeringen når budsjettet skal snekres sammen.

– Dette er et prosjekt vi tar på alvor. Det betyr mye for alle som bor i området. Jeg er veldig glad for å kunne bringe en så god nyhet, sier finansministeren.

BAKGRUNN:

Statsråd Bent Høie var ikke mindre fornøyd.

– Dette er det største byggeprosjektet vi er i gang med. Det har stor betydning for hele regionen og hele Buskerud. En glad dag, mente helse- og omsorgsministeren, som har vært på tomten i det stille tidligere.

Imponert over omgivelsene

– Fantastisk fine omgivelser, syntes Siv Jensen og mente det ligger mye terapi i fin utsikt.

Stortingsrepresentant Kristin Ørmen Johnsen (H) mente det var litt synd at sykehustomta og områdene rundt fjorden var en eneste stor tåkeheim denne morgenen.

– Vi klarer å forestille oss utsikten. Vi har fantasi nok til det, altså, repliserte finansministeren kjapt.

De to statsrådene mener det nye sykehuset i Drammen vil være noe av det viktigste som står igjen etter den blåblå regjeringen.

– Et monument?

– Jeg er ikke så opptatt av monument. Det som er viktig er at pasientene får et veldig godt tilbud med dette sykehuset, sier Jensen.

 

Byggestart i 2019

Det er altså svære greier, som Siv Jensen på folkelig vis uttrykker det.

Og nå er realiseringen enda et skritt nærmere.

De 425 millionene skal gå til prosjektering og kanskje noe til tomtekjøp.

Nils-Fredrik Wisløff, adm. direktør i Vestre Viken Helseforetak fortalte gjestene, som i disse valgkamptider selvsagt hadde de lokale stortingskandidatene fra Høyre og Frp på slep, om den brokete historien om nytt sykehus. Og de fikk høre om veien videre.

I høst er det forprosjektering, prosjektering neste år, og så riving og byggestart i 2019.

– Nå er det håndfast

I 2024 og 2025 skal sykehuset tas i bruk.

Den totale lånerammen er på 8,46 milliarder, og tilsvarer 70 prosent av den estimerte kostnadsrammen.

Om Siv Jensen og Bent Høie tenker seg tilbake til Brakerøya på åpningen?

– Nå får vi først ta valget på mandag. Og så er det enda et nytt valg før det. Vi får ta ett valg om gangen, ler statsrådene.

Stortingsrepresentantene er selvsagt strålende fornøyd med gladnyheten fra regjeringshold.

– Det er mange som vil ha tak i disse pengene, sier Kristin Ørmen Johnsen.

– Nå har man brukt 30 år på å snakke. Etter fire år med denne regjeringen er det ordnet, sier Morten Wold (Frp) tilfreds.

– Nå er det håndfast, tilføyer partifelle Jon Helgheim.

 

ABB flytter ut om et drøyt år

Som kjent er det forberedt en prosess med ekspropriering av ABB-tomten, siden forhandlingene om frivillig erverv ikke har ført fram.

ABB har for øvrig inngått en avtale med Helse Sør-Øst Helseforetak om økonomisk kompensasjon for å flytte virksomheten. Hvor mye bedriften får er hemmelig.

Etter planen skal ABB flytte ut ved årsskiftet 2018/19. Hvor er foreløpig ikke avklart, men i Drammen håper man de blir på Holmen.

Vestre Viken-direktør røper at worst case er at ABB flytter ut av landet, men da får de i tilfelle ikke med seg noen sjekk på flyttelasset.

Sykehus-fakta

Nytt sykehus i Drammen skal være lokalsykehus for Lier, Drammen, Nedre Eiker, Røyken, Hurum, Sande og Svelvik og ha områdefunksjoner for hele Vestre Viken.

Det skal etableres stråleterapi og ha integrerte lokaler for psykiatri.

Nytt sykehus på Brakerøya skal erstatte dagens Drammen sykehus og Blakstad sykehus.

Sykehuset skal etter planen bygges i 2019-2024, med testing og suksessiv innflytting i 2024/2025.

Sykehustomten er på 113.000 kvadratmeter

Fotavtrykket er på ca. 27.000 kvadratmeter

Byggets lengde: 300 meter

Total høyde: ca. 37,5 meter, vil variere fra to til åtte etasjer

Antall pasienter: ca. 750 pr. dag

Antall ansatte: ca. 4000

Kilde: Vestre Viken Helseforetak