Mannen har erkjent bedrageriet, og er i Ringerike tingrett dømt til betinget fengsel i 21 dager. Han må i tillegg betale en bot på 6.000 kroner.

Fikk ukjente penger

30-åringen slet med spillegjeld i 2006. I retten forklarte han at det plutselig sto 70.000 kroner på kontoen hans. Han visste ikke hvor pengene kom fra, men forsto at de ikke tilhørte ham. Likevel brukte han Visa-kortet for å ta ut 40.000 kroner i Sparebanken Øst på Majorstua.

Pengene ble brukt til å dekke spillegjelden.

Et par dager senere var kontoen overtrukket med nesten 40.000 kroner. Retten la vekt på at det var en feil fra bankens side som gjorde at 70.000 kroner plutselig var kommet inn på hans konto. Retten mener hans økonomiske vanskeligheter gjorde fristelsen vanskelig å motstå, og satte dermed fengselsstraffen lavere enn hva påtalemyndigheten forslo.

Mannen har også fått redusert straff fordi han tilsto. Han har allerede tilbakebetalt 20.000 kroner til banken.