Tre østeuropeere funnet døde i skogen - spørsmålet er hvorfor

Tre østeuropeiske menn er funnet døde i Nedre Buskerud de siste årene. De er alle funnet i skogen. Ingen av sakene er så langt oppklarte.