Etter å ha vært sterkt imot planene om et nasjonalt glassmuseum på Jevnaker, har Hadeland Glassverk ombestemt seg. Turistmagneten på Hadeland sier nå ja til å være med i prosjektet, på den betingelse at det nye senteret legges inne på glassverkets område.

Torsdag denne uken ble det undertegnet en intensjonsavtale mellom Hadeland Glassverk og Styringsgruppa for Nasjonalt glassmuseum.

Glad ordfører

- En gledens dag, synes jevnakerordfører Hilde Brørby Fivelsdal, som hele tiden har ønsket å ha HG med på laget.

- Det er en styrke for alle parter, både for prosjektet, for HG og hele bygda, sier Fivelsdal.

Drifts- og markedsdirektør Kari Roll-Matthiesen ved Hadeland Glassverk er minst like blid når vi møter dem på Jevnaker fredag.

- Det som er viktig for oss, er at vi nå har laget en intensjonsavtale hvor vi sier at senteret legges innenfor vårt anlegg og vår eksisterende bygningsmasse, sier Roll-Matthiesen.

Ikke "museum"

Det endelige navnet skal ikke inneholde ordet museum.

- Det er bare en arbeidstittel. Opplevelsessenter er et aktuelt navn. Dette vil bli avgjort senere, sier ordføreren.

Tidligere tegninger av et nytt museumsbygg i Verkevika er lagt i skuffen.

- Nå starter vi med blanke ark, legger Fivelsdal til.

Andre etasje i fabrikklokalet til Hadeland Glassverk er en aktuell plassering for senteret, men detaljene er ikke på plass ennå.

Det settes nå i gang et forprosjekt som vil pågå hele høsten der blant annet innhold, konsept, forretningsmodell og økonomi blir tema. Konklusjonen kommer ved nyttårstider.