Det var mange smilende ansikter å se på Byscenen onsdag. Og smile gjorde de med god grunn: Sparebankstiftelsen delte ut 7,9 millioner kroner i gaver.

- Vi trenger ildsjeler. Uten dere hadde Norge og Ringeriksregionen vært fattigere, sa styreleder Anne Lise Rian før det hele startet.

Flerbrukshall på Tyristrand

Hun og stiftelsens øvrige representanter hadde et solid lager med store sjekker. Den aller største gikk til Tyristubben IL, som fikk 2,5 millioner kroner til flerbrukshall på Tyristrand.

- Med en start som dette håper vi å realisere flerbrukshallen innen 2016, sa Bård Risøy, som er leder i klubben. Han kunne fortelle om planer for hall med kunstgress som vil spare mange foreldre for kjøreturer til Hønefoss og Vikersund i vintersesongen.

Selv om de fikk en million mindre, var Morten Eikenes og Kolbjørn Kværum minst like glade. Ringerike Folkehøgskole fikk 1,5 millioner i støtte til lyd- og lysanlegg ved det nye teaterbygget som nå reiser seg.

- Vi bygger nytt på skolen for første gang siden 1972, fortalte Eikenes.

- Vi får den flotteste scenen i byen, og håper med dette bygget å synes enda bedre i lokalmiljøet enn vi gjør i dag, sa Eikenes, som er rektor ved Folkehøgskolen.

Til kake også

Det vrimlet av interessante og gode prosjekter i salen, og mange ble presentert fra scenen. For eksempel Soknatunet aktivitetssenters venneforening, som fikk 45.000 kroner til lydanlegg. De hadde søkt om 44.000.

- Da er det 1000 kroner til kake også, sa Kristin Ruud da hun delte ut sjekken.

Hole historielag fikk 50.000 kroner til arbeidet med å samle Jørgen Moe-skrifter, og Tranby IL fikk altså et solid tilskudd til snøscooter som skal brukes til løypekjøring på Holleia.

- Vi kjører skiløyper på Holleia. I vinter har det nesten vært for mye snø, sa Lars Tutanrud og Ole Herman Rustad.

- Vi søkte om midler til scooter, og det var ikke noen liten sum, det, sa de - før sjekken kom for dagen.

Den viste seg å være på 125.000 kroner, og der og da bestemte altså skiløperne seg for å være såre fornøyd med boligrenta.

I tillegg til 21 «prosjektgaver» av det litt større slaget, var det representanter for 216 mottakere av breddegaver. To mottakere ble trukket ut til ekstragaver på 5.000 kroner.