Bønder flest i Ringerike og Hole ønsker ikke å trenere ny E16, ifølge Jan Fredrik Hornemann. Og det selv om en del matjord skulle gå tapt.

– Landet vårt fortjener ny E16 mellom riksvei 7 og E18, slår Hornemann fast.

Støtter nyveien

Sinnene er satt i kok etter en artikkel på ringblad.no nylig. Debattantene satt med inntrykket at bøndene stikker kjepper i hjulene for veiprosjektet.

– Helt feil. Det er tvert imot slik at de fleste bøndene er tilhenger av veien, sier Hornemann og får støtte av de andre bøndene som Ringerikes Blad møter på Steinssletta.

– Så dere er faktisk rause da?

– Nei, det er vi ikke. Men landet fortjener ny E16. Selv om vi blir sterkt berørt skal ikke vi stå i veien for at den kommer, sier han.

Flertallet støtter vei

Hornemann sier han har flertallet med seg i dette synet. Målet er å få veien med i ny Nasjonal Transportplan (NTP), som vedtas av Stortinget om et års tid. Selv om veien sluker masse matjord vil ikke de berørte bøndene trenere.

– Det har aldri vært noe mål for oss å trenere E16, men det må skje på en mest mulig smidig måte. Vi er også brukere av vei, og har interesse av bedre fremkommelighet og trafikksikkerhet, påpeker Brede Bratli.

– Vi er veldig for veien, skyter Håkon Lindstad inn.

De kjenner seg altså ikke igjen i avisoppslaget som antydet at bøndene ruster seg til kamp.

– Skjev fremstilling

– Fremstillingen i Ringerikes Blad var skjev. Vi vet at veien kommer og vår holdning er at dette skal vi få til. Den beste traseen med minst mulig konsekvenser for matjorda må velges, sier Hornemann.

At det likevel blir debatt om veien, synes de er bra. Konsekvensutredning er ventet i november, og da skal korridoren pekes ut.

– Flere enn oss burde være engasjert i veibygging midt i matfatet, mener Lindstad.

- Mest mulig i tunnel

Bratli peker på at en løsning med 80 km/t båndlegger mindre matjord enn om veien dimensjoneres for 100 km/t.

– Veien bør gå mest mulig i tunnel og ta hensyn til kulturlandskapet i Ringerike og Hole, ?mener han.

- Vanskelig å rope hurra

Likevel, jordtapet bekymrer matprodusentene.

– I fremtiden vil det bli knapphet på mat. Derfor er det vanskelig for oss og bare rope hurra, sier Hornemann.

Noen debatt om traseer ønsker de ikke å ta nå.

– Nei, det blir for tidlig. Vi må vente på konsekvensutredningen. Vi må ikke bli uvenner og dytte traseer på hverandre, det blir å mele sin egen kake. Håpet er at vi kan stå sammen og si at denne går vi for, sier Hornemann.