Siden hun begynte i august i fjor har hun ikke mottatt en eneste henvendelse fra dem, og fikk heller ingen respons på 170 invitasjoner til nabomøte. På invitasjonene sto også hennes kontaktinformasjon.

- Jeg er helt avhengig av å få tilbakemeldinger fra og dialog med både naboer og øvrige innbyggere. Jeg vil ta grep umiddelbart jeg hører om noe, men jeg kan ikke løse problemer jeg ikke vet om. Jeg forventer at de tar kontakt.

Angående støy sier hun:

- Det skal være stille etter et visst klokkeslett også her. Vi kan ikke tvinge folk inn i husene sine, men vi informerer om det flere ganger i uken.

Brorson erkjenner at ikke alt har vært på stell før om årene.

- Jeg kan ikke ta ansvar for alt de tidligere lederne har gjort, men jeg prøver å rette opp det som ikke har vært bra. Ingen ønsker å ha et mottak som nærmeste nabo, det forstår jeg, sier Brorson, som selv er nabo til et mottak i Lunner.

Hun er ukjent med hullene i gjerdet.

- Men de bor jo ikke i noen fangeleir. Dette er et frivillig bosted, et hjem, og de beveger seg fritt, men de bør jo gå rundt - ikke klippe i stykker gjerdet.

Brorson forteller at hun bare får positive telefoner.

- Jeg vil gjerne ha de negative også.

Hun sier det er viktig å få bemanningskravene innvilget før en utvidelse.