En av disse er regiondirektøren i NHO Buskerud, Grete Karin Berg, som er svært glad for fredagens nyhet fra Ringeriks-Kraft, Treklyngen og Ringerike utvikling.

Viktig etablering

– Det er fantastisk at avtalen har en verdi på inntil 370 millioner kroner, og at den vil gi cirka 150 årsverk fordelt på tre år til Ringerike, sier Berg til Ringerikes Blad.

– Denne første store etableringen er viktig – ikke bare for Norge, men også for utviklingen av ringeriksregionen.

Det er foreløpig ikke kjent hvilket selskap som har signert med partene, da det ønsket informere aksjonærene «på en planmessig og kontrollert måte» når det finner at tiden er inne.

Ny vekst

Hun er også spent på hvordan det gamle industriområdet kan vekkes ytterligere til live:

– Det er gledelig at næringslivet på Ringerike opplever økt interesse for videre utvikling av områdene på Follummoen og Nedre Kilemoen. Norge trenger denne typen næringsutvikling, som kan skape arbeidsplasser og ny vekst i lokalsamfunnene, mener hun.

LES OGSÅ: Facebook blåste liv i Luleå

Maskinskatt: En faktor

Hun mener også at endrede rammebetingelser har vært en påvirkende faktor:

– NHO Buskerud har sammen med næringslivet på Ringerike og mange andre arbeidet aktivt for å få fjernet den uforutsigbare maskinskatten. Da er det ekstra gledelig at beslutningen om å fase ut denne maskinskatten bidrar til å utløse investeringsbeslutninger som skaper nye arbeidsplasser, sier regiondirektør Grete Karin Berg i NHO Buskerud til slutt.