Dagens rabatt fjernes i statsbudsjettavtalen mellom regjeringen og KrF.

Datasentre har i dag samme rabatt som annen kraftkrevende industri. Det innebærer at de som har en kapasitet på mer enn 0,5 megawatt, betaler 0,48 øre i avgift per kilowattime, i stedet for 16,58 øre.

– Mye energi og store utslipp

Flere har den siste tiden reagert på at «fabrikker» som fremstiller bitcoin og annen kryptovaluta nyter godt av denne avgiftslettelsen.

– Norge kan ikke fortsette å gi enorme avgiftslettelser til den skitneste formen for kryptovalutaproduksjon som bitcoin. Det krever enormt mye energi og gir store utslipp av klimagasser globalt, sa stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV) til NTB nylig, da det ble klart at Skattedirektoratet foreslo å fjerne avgiftskuttet for dem som produserer kryptovaluta.

Nå er altså direktoratets forslag tatt inn i budsjettavtalen mellom KrF og regjeringspartiene, og avgiftsfordelen forsvinner ved nyttår. IKT-Norge reagerer kraftig på beslutningen.

– Nei til inntekter og jobber

– Dette er sjokkerende! Her har budsjettkameratene endret rammevilkår uten drøfting, høring eller dialog med bransjen. Norge scorer høyt på rankinger over politisk stabilitet og forutsigbare rammevilkår, men nå spiller regjeringen hasard med denne troverdigheten, sier IKT-Norges sjeføkonom Roger Schjerva i en pressemelding.

– Konsekvensen av dette vil jage kryptovaluta-minerne til Sverige og Danmark. Kraft må vi fortsatt levere til disse sentrene innenfor det nordiske kraftmarkedet. Vi sier bare nei til inntekter og jobber i mange kommuner i Norge. Vi kan bare håpe at politikerne forstår at energikrevende databehandling er noe av det vi skal leve av i framtida, legger han til.

En effekt på 0,5 megawatt er for øvrig 16 ganger så mye som strømforbruket i Vang kommune i Valdres, som har 1.700 innbyggere, ifølge Statnett. Oslo har en maksimal effekt på nesten 2.000 megawatt.

Budsjettavtalen

KrF og regjeringspartiene er enige om neste års statsbudsjett. Avtalen slår blant annet fast følgende endringer fra regjeringens opprinnelige forslag:

* 350-kronersfritaket for moms på netthandel fra utlandet fjernes fra 1.1.2020.

* Den nye satsen for barnetrygd blir 1.054 kroner måneden og vil gjelde fra 1.3.2019.

* Økt minstepensjon for enslige alderspensjonister med 4.000 kroner fra 1.9.2019.

* Bostøtte økes slik at enslige alderspensjonister med minstepensjon ikke mister bostøtte ved økt minstepensjon med 4.000 kroner.

* Omlegging av barnetillegget for uføre. Flertallet er enige om å øke taket i barnetillegget for uføre fra 95 til 99 prosent av tidligere inntekt med virkning fra 2020 og fremover.

* Color Line får likevel ikke flagge ut Kiel-fergene etter at KrF fikk gjennomslag for å stanse en forskriftsendring for utenriksferger.

* Økt trinnskatt – Innslagspunktet i trinn 4 reduseres med 28.500 kroner.

* Det planlagte kuttet i støtte til glutenfri mat blir 200 millioner kroner mindre enn først foreslått.

* Engangsstønad (foreldrepenger) for dem som har vært lite i arbeid, økes fra 63.000 til 83.000 kroner

* Trygghetstiltak innen helse-, familie- og justissektoren økes.

* Enova styrkesmed 100 millioner kroner, og klimatiltak i kommunene øker med 50 millioner kroner.

* Datasentre som produserer kryptovaluta skal betale ordinær elavgift fra årsskiftet.

* Pressestøtten økes med fem millioner kroner. I tillegg får samiske aviser fem millioner kroner.

* 100 millioner kroner ekstra i tilskudd til bredbåndsutbygging i distriktene.