Mange av oss har opplevd det i tunnelen på E16: Et lite stykke inn forsvinner radiolyden, før den kommer tilbake når tunnelmunningen nærmer seg.

Nå skal det bli slutt på dette. Statens vegvesen opplyste onsdag at de vil oppgradere 27 korte tunneler i Region sør, hvor det hittil ikke har vært lagt inn DAB-signaler.

Service til trafikantene

– Dette er en service til trafikantene, sier senioringeniør Jan Øyvind Pedersen, ifølge nettsidene til Statens vegvesen. Han presiserer at Statens vegvesen ikke er pålagt å gjøre denne jobben. Investeringene kan komme opp i omkring åtte millioner kroner i de 27 tunnelene i Region Sør.

Skarettunnelen er 460 meter lang, og var dermed akkurat for kort til å få innlagt DAB-signaler før slukkingen av FM-nettet. Da var grensen satt til 500 meter for tunneler.

– Anleggene er planlagt å stå klare i løpet av 2018, sier Pedersen

LES OGSÅ: Lang tunnel og firefeltsvei - kanskje ferdig i 2024

Bare i Region sør

Mange har opplevd samme problem når man har kommet over Sollihøgda. Ved Hamang-tunnelen i Bærum har DAB-signalet også en tendens til å falle ut. Denne veistrekningen ligger i Region øst, hvor det så langt ikke har blitt annonsert noen oppgradering av korte tunneler.

Trafikk til Oslo vil da heller ikke gå gjennom Hamangtunnelen fra neste år av. Da skal den nye veien mellom Vøyen og Sandvika stå ferdig til bruk - forhåpentligvis med DAB-dekning i ny, lang tunnel.

LES OGSÅ: Nå nærmer det seg byggestart for ny E16 over Sollihøgda