Arnfinn ville bygge om rundkjøringen for å få Coop Extra til Hvervenkastet: Her er svaret fra politikerne

Politikere har ingen tro på at Coop Extra på Hvervenkastet vil true sentrumshandelen.