Gå til sidens hovedinnhold

Bygger anlegg for biodrivstoff på Follum

Artikkelen er over 13 år gammel

Pilotanlegget står etter planen ferdig i 2009 eller 2010.

Norske Skog og de norske skogeierandelslagene har i dag signert en avtale om å etablere et felles selskap for å utvikle og produsere biodrivstoff basert på trevirke/tømmer.

Et prototypeanlegg for biodrivstoff vil bli bygget i tilknytning til Norske Skog Follum.

Samtidig er det også signert en 5-års rammeavtale om leveranse av tømmer på samme nivå som i 2007/2008 til Norske Skogs anlegg i Norge.

- Disse avtalene er viktige og fremtidsrettede for norske skogeierne. Med dette har vi fått de signalene vi trenger om at det vil bli satset på norske treforedlingsbedrifter i Norske Skog, sier styreleder i Norges Skogeierforbund, Helge Evju.

Det nye selskapet blir etablert med en egenkapital på 30 mill. kroner og skal eies av Norske Skog (60 prosent) og skogeierandelslagene (40 prosent).

Etableringen av et pilotanlegg for produksjon av biodrivstoff på Follum innebærer at norske skogeiere årlig skal levere ca. 70 000 m3 trevirke til biodrivstoff-produksjon. Det er ventet at pilotanlegget står ferdig i 2009/2010.

Når produksjonen etter hvert utvides til et fullskalaanlegg vil det kreve 1-1,5 million m3 trevirke årlig. Det tilsvarer 4-6 prosent av Norges samlede forbruk av diesel til transportsektoren.

- Denne satsingen innebærer muligheter for levering av det skogeierne i dag har lav avsetning på, nemlig massevirke av furu og lauvtømmer, sier Evju.

Forutsigbart

At Norske Skog og de norske skogeierandelslagene i dag også har signert en 5-årig rammeavtale om årlig leveranse av grantømmer, betyr forutsigbare leveranser av norsk tømmer i et internasjonalt marked med økende etterspørsel.

- Langsiktighet og forutsigbarhet er viktig for oss. Vi ønsker å utvikle Norske Skog med en robust industriell kjerne i Norge kombinert med en sterk posisjon i vekstmarkeder utenom Europa. Pr. i dag ønsker vi ingen oppsplitting av konsernet etter geografi eller forretningsområder. Enkelte av forslagene som har kommet den siste tiden har interessante elementer, men vi ønsker primært å utvikle Norske Skog som en selvstendig og sterk enhet med fokus på kostnadslederskap innen hver region, sier Evju.