Overfylte busser gir sure, sinte, aggressive og truende passasjerer: - Tilbudet er dyrt og dårlig

Passasjerer blir sure, aggressive og opptrer truende når de ikke får være med bussen på grunn av plassmangel.