Fjerner is for å forhindre flomskader på veiene

FORBEREDER SEG: Veivesenet og fylkeskommunen forbereder seg på flom. (Fotomontasje: Buskerud fylkeskommune).

FORBEREDER SEG: Veivesenet og fylkeskommunen forbereder seg på flom. (Fotomontasje: Buskerud fylkeskommune).

Artikkelen er over 2 år gammel

Fylkesveiene kan bli utsatt for flomskader i år.

DEL

Mer snø enn vanlig i vinter gir økt beredskap før vårens snøsmelting. Flomskader fryktes på fylkesveier i Buskerud.

Statens vegvesen jobber nå ifølge avdelingsdirektør Rolf-Helge Grønås med tre mulige scenarier:

  • Rask smelting i lavlandet, som vil gi flomfare med utfordringer i lokale elver, bekker, stikkrenner og grøfter.
  • Rask smelting i høyfjellet, som gir flomfare i de store vassdragene. Dette skjer vanligvis i slutten av mai-juni.
  • Smelting uten store varmeperioder og/eller nedbørsperioder (regn). Det ventes ikke å gi noen flom eller behov for ekstra tiltak.

Nå fjernes is, som hindrer vannavrenning i grøfter. Stikkrenner og kummer tines og stakes opp, snø og is som hindrer vannavrenning fra veibanen fjernes, og brøytekanter høvles og freses før snøsmeltingen starter.

Buskerud fylkeskommune og Statens vegvesen vurderer flomrisikoen fortløpende, melder fylket.

Artikkeltags