NB! Vi beklager problemer med visningen på stående mobil. Hvis du bruker mobilen horisontalt, får du sett møtet.

Den aller største og viktigste saken er selvfølgelig sluttbehandlingen av budsjettet.

Se hele sakslisten lenger ned i saken.

Noe av det vi tidligere har skrevet om budsjettet i Ringerike:

Det som også skal endelig agjøres i dag, er varaordførerens heltidsstilling.

LES MER: Varaordfører inn i full stilling – opposisjonen reagerer

På Ringerike kommunes nettsider kan du lese dokumentene om budsjettet og handlingsplanen.

Dette er sakene som skal behandles

Se alle sakspapirene - og vedlegg - på kommunens nettsider.

5/16 Interpellasjon - Jan Franzen - Sykkelbyen Hønefoss

6/16 Interpellasjon - Ole J. Andersen (Frp) - Trafikkrådet - gang- og sykkelveier - farlig vegkryss

LES MER: Uoversiktlig kryss gir flere nesten-ulykker - vil ha tilbake trafikkrådet

7/16 Interpellasjon - Runar Johansen - Klima og miljøplan for Ringerike kommune

4/16 Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Kommunestyret den 24.11.2016

142/16 Månedsrapport september 2016

143/16 Månedsrapport oktober 2016

144/16 Høringsuttalelser - Årsbudsjett 2017-Handlingsprogram 2017-2020

145/16 Årsbudsjett 2017 - Handlingsprogram 2017 - 2020

146/16 Renovasjonsgebyr 2017

LES OGSÅ: Kloakken blir dyrere

147/16 Lokal forskrift - fyrverkeri saksfremlegg

148/16 Samfunnsutvikling og vekst - Ringeriksløftet

149/16 Detaljregulering Trampen Skytebane - 2. gangsbehandling

150/16 Detaljregulering for Somma pukkverk - 2. gangsbehandling

151/16 Helhetlig oppgradering av Storgata 21, - “Regnbuen”

152/16 Høring lokal struktur. Politimesterens anbefaling.

BAKGRUNN:

153/16 Aktivitetstilbud for beboere på sykehjem i Ringerike kommune

154/16 Endring i forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter i psykisk helsevern og TSB - høringssvar

155/16 Velferdsteknologi i Ringerike kommune - Status og framdrift

156/16 Ungdomsplan - justering / oppdatering

157/16 Arbeid og aktivitet, - utfordringer i en ny tid

158/16 Bosetting av flyktninger 2017 – reduksjon av vedtak

LES OGSÅ: Ringerike kan få 90 flyktninger neste år

159/16 Drift av Ringerikshallen til Hov ungdomsskole er fornyet


Det er Ringerike kommune som står bak sendingen, som også kan sees direkte på kommunens nettsider.