Het budsjett-debatt i Jevnaker: Nå skriver politikerne brev til innbyggerne

Åpent brev: Et samlet formannskap i Jevnaker (bildet) henvender seg til sambygdingene sine i et åpent brev.

Åpent brev: Et samlet formannskap i Jevnaker (bildet) henvender seg til sambygdingene sine i et åpent brev. Foto:

Et samlet formannskap i Jevnaker har skrevet et åpent brev til sine sambygdinger. – Vi ønsker at det skal komme fram hvordan vi som folkevalgte forsøker å ivareta folks interesser, sier ordfører Lars Magnussen.

DEL

Les hele brevet nederst i saken!

Bakgrunnen for brevet er kort oppsummert årets budsjettprosess, og debatten den har ført med seg. Blant annet i sosiale medier.

– Vi føler at vi gjennom brevet kan få fram helheten i hvordan vi som folkevalgte forsøker å levere best mulig løsninger og tjenester til innbyggerne, med de ressursene vi har, utdyper ordføreren.

LES OGSÅ: Vil spare 3,5 helse-millioner: – Det er umulig å gjøre noe som monner uten å ta stillinger

Han forteller at politikerne til tider føler at ting som presenteres i mediene får en negativ vinkling, som igjen fører til negative reaksjoner ute hos folk.

– Brevet er ingen unnskyldning fra vår side, men et forsøk på å tegne et helhetlig bilde. Det er veldig viktig at innbyggerne har tillit til måten vi politikere handler på. Vi er valgt for å forvalte folks interesser, og det ansvaret tar vi, sier ordføreren.

– Vi er bare 19 medlemmer i kommunestyret og vi trenger at dere andre 6881 blir med på den store dugnaden en kommune er. Vi ønsker å løfte vår kommune, vårt hjemsted til nye høyder, appelleres det i brevet.

– Vi ser at det er mange meninger rundt budsjettet i kommunen. Det er bra at folk er engasjert, men det skjer så mye positivt som vi ønsker at skal komme i fokus. Det er viktig å se mulighetene. Vi som politikere gjør det vi gjør for innbyggerne, ikke i egeninteresse, kommenterer Bård Brørby.

Foruten disse to sitter Morten Lafton (for tiden vara for Anne Paulsen), Trine-Lise Olimb, Geir Olsen og Harald Antonsen i formannskapet i Jevnaker.

LES MER OM ÅRETS BUDSJETT:

HER KAN DU LESE HELE BREVET:

Kjære innbyggere i Jevnaker

Budsjettarbeid er alltid en krevende prosess. En politikers intensjon er å gi Jevnakers befolkning best mulig service og tjeneste ut ifra de knappe midlene kommunen disponerer. I Jevnaker kommune er det mange gode ansatte som gjør en fabelaktig jobb for å gi kommunens innbyggere gode tjenester, om du er ung, gammel eller midt i livet.

Ja, noen ganger er det ansatte som gjør mer enn de får betalt for, nettopp for å bidra til at Jevnakers befolkning skal ha det best mulig. Dette er innsats som sjelden belønnes med takk, men som er med å bidrar til at vi i Jevnaker kan «bruke kronen på begge sider».


Det er alltid hyggelig å være politiker når det er godt med midler, mens det er mer krevende når midlene som skal fordeles er få.


Jevnaker kommune har over mange år hatt en trang økonomi. Det har blitt kuttet i budsjetter over lang tid. Men som sagt, dyktige ansatte har funnet gode løsninger og kommunen har klart å gi gode tjenester allikevel. Eiendomsskatten har vært et alternativ til den reduserte inntekten, selv om ikke alle er like enige.

Nå er vi politikere inne i en ny budsjettrunde. Nok en gang får vi lovpålagte oppgaver fra staten som det ikke følger nok midler med, samtidig er det lønns- og prisøkninger som kommunen ikke får nok overføringer til å ta inn. Dermed må man nok en gang lete etter mulige innsparinger over hele linja i kommunen. Det ligger an til et kutt i alle enheter på to prosent, pluss at man må ta noen grep i tillegg for å kunne få med nye statlige føringer, lønns- og prisvekst.

Det er dessverre ikke mulig å fortsette «ostehøvelprinsippet», med å ta litt over hele linja. Da vil tjenestene blø. Da vil eldre og barn få dårligere tilbud, noe ingen av oss politikere er interessert i. Alle skal ha gode og kvalitetssikrede tjenester.

Som politikere har vi over lengre tid sammen med administrasjonen ønsket å ta et bedre tak i vår egen kommunes utvikling. Vi kan ikke bare være prisgitt statens velvilje.


Derfor har vi jobbet mye med å prøve å finne andre muligheter, gode ideer og tenkt framtidsrettet. Vi har vridd tjenesteproduksjonen, vi har fokusert på helhetskommunen, vi har jobbet hardt for å bruke alle de gode ressursene vi har på en best mulig måte. Noen ganger er det vaskepersonalet som har den geniale idé, som rådmannen og det politiske liv ikke så.

Dette jobber vi for å utnytte best mulig, for å gi befolkningen de beste tjenestene vi kan. Vi ser helt klart at vi trenger vekst i Jevnaker for å skape mer inntekter til kommune og næringsliv i bygda vår. Da må vi tørre å satse noen kroner på bedre skoler, bedre infrastruktur, nye næringstomter, ny lekeplass, ny kulturscene, nye tanker rundt de eldre, nytt liv i bygda og hegne om ny gründertanker i bygda vår.

Det koster, men vi mener at Jevnaker har et enormt potensial og det skal vi nå få fram. Ikke på bekostning av kommunens tjenester, men i samsvar med dem.

1.jpg

Rådmannen har lagt fram et budsjett for 2019 der man tar inn over seg de utfordringene vi står ovenfor. Politisk har man fått en redegjørelse rundt budsjettets innhold og som politikere må vi nå gå i tenkeboksene for å se om dette er riktig budsjett eller om vi ønsker å juster noe.


Vi ser at man på Jors sitter med ledig kapasitet og at man har behov for å styrke noen tjenester for å gi en bedre tjeneste til de eldre. Vi ser at flere ønsker å være hjemme lengre. Det er derfor fra et faglig hold jobbet for å gjøre en strukturendring for å gi bedre kvalitet og styrke de eldres tjenester. Vi har stor forståelse for de ansatte som blir rammet av en slik omstrukturering. Men med forbehold om budsjettprosessen, bakgrunnen for omstruktureringen er bedre tjenester, bedre kvalitet på tjenestene og tjenester der de eldre ønsker det.

For en politiker er det viktig å se helheten i kommunen når man jobber med budsjett. Ja, ikke alle synes det er ok med høyere eiendomsskatt, men da må man finne (kutte) 2,7 millioner kroner på driftsbudsjettet for å kunne holde det på dagens nivå. Hvis man ikke ønsker å stenge bassenget på Toso må man finne de midlene et annet sted. Hvis du jobber svart og ikke betaler skatt, må vi som politikere senke nivå på tjenester tilsvarende. Hvis du som aktiv kanskje bidrar litt på en dugnad så kan det hende at vi som politikere har litt mer midler som ikke ble bruk av vaktmesteren, til å bedre tjenestene i kommunen vår. Bygger du et busskur i Kanada, så kan det hende at vi har midler til å tette noen hull i veien på Nordhagan.


Kommuneøkonomi er et samspill mellom alle som bor i kommunen. Alle er en del av denne hver dag.

Vi politikere har valgt å ta et ansvar som forvaltere av de midlene vi har sammen. Vi har valgt å bruke vår fritid for at Jevnaker skal være det beste stedet å bo og besøke.

Vi politikere har valgt å bruke time etter time med å lese tusenvis av sider i dokumenter for å treffe de beste valgene for bygda vår. Vi er valgt av dere, vi er en av dere, og har feil og mangler som dere. Men vi har de beste intensjoner om å forvalte kommunens (vår) felles kapital på en best mulig måte. Mener dere vi gjør en slett jobb, så kast oss på neste kommunevalg eller gi oss gode innspill.

Vi er bare 19 medlemmer i kommunestyret og vi trenger at dere andre 6881 blir med på den store dugnaden en kommune er.

Vi ønsker å løfte vår kommune, vårt hjemsted til nye høyder. Vi ønsker at vi alle kan være stolte av vår kommune, vi ønsker at ditt hjerte skal banke varmt for bygda og oss alle som bor her, vi ønsker at alle de gjestene vi får skal reise med en tanke om at hit vil jeg reise igjen, vi ønsker at ungdommen reiser ut og utdanner seg, men når man skal etablere et hjem, så er det Jevnaker som dukker opp som det gode alternativ.


Vennlig hilsen formannskapet i Jevnaker

Artikkeltags