Folk måker snø ut i veien og på fortau – og skaper trøbbel for brøytemannskapene

Denne snøhaugen sliter traktoren å brøyte seg gjennom på fortauet. Ringerike kommune presiserer at det ikke er lov å måke snø ut i veien eller på fortauet.

Denne snøhaugen sliter traktoren å brøyte seg gjennom på fortauet. Ringerike kommune presiserer at det ikke er lov å måke snø ut i veien eller på fortauet. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Flere steder i distriktet støter brøytemannskapene på hauger med snø som er måkt ut i veien eller på fortauene. – Det er ikke tillatt, melder Ringerike kommune i en pressemelding.

DEL

Kommunen går nå ut med en oppfordring til alle om å ikke rydde snøen ut i det offentlige veiarealet.

– Snø fra private gårdsrom, plasser og innkjørsler skal håndteres på egen eiendom. Det er forbudt å måke snø ut i offentlige vei- og gangarealer, skriver de i en pressemelding.

– Det er veldig uheldig at en rekke private huseiere deponerer snø fra egen eiendom i kjørebanen på offentlig vei og fortau ved snøfall. Dette hindrer framkommeligheten både for kjørende og myke trafikanter, påpeker kommunen i pressemeldingen.

Farlige situasjoner

– Hindringene for trafikantene denne ulovlige snødeponeringen medfører vil også kunne være årsak til at det oppstår farlige trafikksituasjoner. Spesielt farlig blir det i værsituasjoner med mildvær og påfølgende kulde, når snøen blir hard som is, påpeker de.

– Problemet er like stort på vei som på gangvei og fortau, og størst i boligstrøk. I spredt bebyggelse langs kommunal vei er dette et lite problem, siden det som oftest er god plass til snødeponering på egen grunn.

Kommunens folk viser til eksempelet som er avbildet her, hvor fortauet er fylt helt opp med en stor snøhaug.

– Det er stor fare for at det kan oppstå trafikkuhell ved slike situasjoner. Gående med god bevegelse og balanse kan klare å tråkke over haugen, men det lar seg ikke gjøre å komme fram for personer med bevegelshemninger og synshemninger, står det i pressemeldingen.

– Bildet viser også at det normale brøyteutstyret som Ringerike kommune bruker på fortau ikke klarer å fjerne snømengden, som her i mildværet har blitt til en stor snø- og isklump.

LES OGSÅ: Jan fortviler: Her er han helt innebrøytet

Beboernes ansvar

Samtidig opplyser kommunen om at snø som blir liggende igjen i innkjørslene når brøytemannskapene har brøytet, er beboernes eget ansvar.

– Slik vil det alltid være, siden brøytetraktorene og brøytebilene ikke har mulighet til å unngå dette. Denne snøen må huseier fjerne og deponere på egen eiendom, og ikke måke tilbake på offentlig veiareal, opplyser kommunen.

– Hvis det faller så mye nedbør at man ikke får plass på egen eiendom, kan man i verste fall bli nødt til å kjøre bort snøen, eventuelt få hjelp til å gjøre det.

LES OGSÅ: Brøytesjåfør forteller om ulovlige forbikjøringer mens de rydder veien for oss

Må frese inn på eiendommene

Fra kommunens side presiserer de hvorfor det er nødvendig å brøyte snø fra vei og fortau inn på eiendommene som ligger langs veiene.

– Vi må ta hensyn til hvor viktig det er for fellesskapet at offentlige veier holdes kjørbare om vinteren. De ulempene som naboen til veien påføres, anses som et nødvendig onde for at veien skal holdes kjørbar, står det i pressemeldingen.

– I forbindelse med den store nedbørsmengden som har vært i det siste er det behov for å rydde enkelte veier med snøfreser. Kommunen forsøker å gjennomføre brøyting og fresing av snø på en slik måte at det ikke medfører urimelige konsekvenser for hus- og/eller grunneier, skriver de videre.

– Trafikksikkerhet og framkommelighet på veiene må prioriteres høyt. Redusert framkommelighet og færre parkeringsmuligheter er ikke gunstig for noen – heller ikke for grunneierne langs veien. Det er derfor aktuelt å frese snøen ut til siden og inn på privat grunn for å unngå stadig trangere kjørebaner, står det i pressemeldingen fra Ringerike kommune.

Artikkeltags